Захирамж "А"

А-119-Захирамжид-нэмэлт-өөрчлөлт-оруулах-тухай
А-119-Захирамжид-нэмэлт-өөрчлөлт-оруулах-тухай
2021-12-08 14:14:26
А-120-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
А-120-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
2021-12-08 14:13:02
А-118-Мал-угаалгын-ажил-зохион-байгуулах-тухай
А-118-Мал-угаалгын-ажил-зохион-байгуулах-тухай
2021-12-08 14:03:41
А-117-Э.Төрмандахад-ур-чадварын-нэмэгдэл-олгох-тухай
А-117-Э.Төрмандахад-ур-чадварын-нэмэгдэл-олгох-тухай
2021-12-08 14:01:58
А-116-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
А-116-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
2021-12-08 13:22:53
А-115-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
А-115-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
2021-12-08 13:20:59
А-114-Ажил-хүлээж-авах-комисс-томилох-тухай
А-114-Ажил-хүлээж-авах-комисс-томилох-тухай
2021-12-08 13:18:34
А-113-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
А-113-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
2021-12-08 13:15:32
А-112-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
А-112-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
2021-12-08 13:01:23
А-111-Ажил-хүлээж-авах-комисс-томилох-тухай
А-111-Ажил-хүлээж-авах-комисс-томилох-тухай
2021-12-08 12:59:28
А-110-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
А-110-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
2021-12-08 12:57:58
А-109-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
А-109-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
2021-12-08 12:51:23
Зураггүй
А-108-Мал-амьтны-отор-нүүдэл-шилжилт-хөдөлгөөнийг
2021-12-08 12:47:34
А-107-Газар-эзэмших-эрхийг-шилжүүлэх-тухай
А-107-Газар-эзэмших-эрхийг-шилжүүлэх-тухай
2021-12-08 12:45:49
А-106-Газар-эзэмших-эрхийг-шилжүүлэх-тухай
А-106-Газар-эзэмших-эрхийг-шилжүүлэх-тухай
2021-12-08 12:44:07
А-105-Коронавирусээс-урьдчилан-сэргийлэх-тухай
А-105-Коронавирусээс-урьдчилан-сэргийлэх-тухай
2021-12-08 12:42:29
А-103-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
А-103-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
2021-12-08 12:36:51
А-102-Коронавирусээс-урьдчилан-сэргийлэх-тухай
А-102-Коронавирусээс-урьдчилан-сэргийлэх-тухай
2021-12-08 12:35:06
А-101-Шүлхий-өвчнөөс-урьдчилан-сэргийлэх-тухай
А-101-Шүлхий-өвчнөөс-урьдчилан-сэргийлэх-тухай
2021-12-08 12:33:04
А-100-Зохион-байгуулалтын-арга-хэмжээ-авах-тухай
А-100-Зохион-байгуулалтын-арга-хэмжээ-авах-тухай
2021-12-08 06:10:46

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4