Бүтэц зохион байгуулалт

Нээлттэй ажлын байрны зар
Нээлттэй ажлын байрны зар
2023-01-20 07:49:27
Мал аж ахуй үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Мал аж ахуй үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2023-01-14 03:12:45
Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Албан тушаалын тодорхойлолт
Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Албан тушаалын тодорхойлолт
2023-01-14 03:09:58
Хүнс,жижиг дунд үйлдвэр,хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Албан тушаалын тодорхойлолт
Хүнс,жижиг дунд үйлдвэр,хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Албан тушаалын тодорхойлолт
2023-01-14 03:04:41
Хууль эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн, Албан тушаалын тодорхойлолт
Хууль эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн, Албан тушаалын тодорхойлолт
2023-01-14 02:58:05
Сумын ЗДТГ-ын  сул орон тоог нөхөх, бүрдүүлэх журам
Сумын ЗДТГ-ын сул орон тоог нөхөх, бүрдүүлэх журам
2023-01-13 10:01:14
Сумын ЗДТГ-ын Товч Танилцуулга
Сумын ЗДТГ-ын Товч Танилцуулга
2023-01-13 08:04:33
ЗДТГ-ын бүтэц зохион байгуулалт
ЗДТГ-ын бүтэц зохион байгуулалт
2021-05-21 14:42:55
ЗДТГ-ын 2020 оны бүтэц орон тоо
ЗДТГ-ын 2020 оны бүтэц орон тоо
2020-06-13 02:44:15
2019 оны бүтэц орон тоо
2019 оны бүтэц орон тоо
2019-06-11 06:56:39
ЗДТГ-ын бүтэц орон тоо, цалин сан
ЗДТГ-ын бүтэц орон тоо, цалин сан
2018-04-18 01:06:22
ЗДТГ-ын бүтэц, зохион байгуулалт
ЗДТГ-ын бүтэц, зохион байгуулалт
2017-04-28 01:40:27
ЗДТГ-ын 2016 оны бүтэц, орон тоо
ЗДТГ-ын 2016 оны бүтэц, орон тоо
2016-07-09 02:43:23
Бүтэц зохион байгуулалт /Схемээр/
Бүтэц зохион байгуулалт /Схемээр/
2016-06-28 05:05:25

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
5,500 мянган км2
Нийт хүн ам
18,153
Нийт өрх
5,261
Малын тоо
432,196
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4