Төсвийн гүйцэтгэл

Шивээговь сумын 2022 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан
Шивээговь сумын 2022 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан
2023-05-24 09:55:39
Шивээговь сумын 2023 оны төсөв батлах тухай
Шивээговь сумын 2023 оны төсөв батлах тухай
2023-01-07 00:12:02
бохирын шугамын бөгөлөө гаргах, засварлах ажил
бохирын шугамын бөгөлөө гаргах, засварлах ажил
2022-06-11 03:11:49
Төсвийн гүйцэтгэл Соёлын төв  2021оны 06 сар
Төсвийн гүйцэтгэл Соёлын төв 2021оны 06 сар
2021-12-08 18:52:02
Төсвийн гүйцэтгэл Соёлын төв  2021оны 05 сар
Төсвийн гүйцэтгэл Соёлын төв 2021оны 05 сар
2021-12-08 18:50:08
Төсвийн-гүйцэтгэл-СХС-2021 оны 8 сар
Төсвийн-гүйцэтгэл-СХС-2021 оны 8 сар
2021-12-08 16:03:48
Төсвийн-гүйцэтгэл-ОНХС-2021 оны 8 сар
Төсвийн-гүйцэтгэл-ОНХС-2021 оны 8 сар
2021-12-08 16:02:26
Төсвийн-гүйцэтгэл-ЭМТ-2021 оны 7 сар
Төсвийн-гүйцэтгэл-ЭМТ-2021 оны 7 сар
2021-11-25 05:05:37
Төсвийн-гүйцэтгэл-ЗДТГ-2021 оны 10 сар
Төсвийн-гүйцэтгэл-ЗДТГ-2021 оны 10 сар
2021-11-25 04:44:53
Төсвийн-гүйцэтгэл-Соёлын төв-2021 оны 10 сар
Төсвийн-гүйцэтгэл-Соёлын төв-2021 оны 10 сар
2021-11-25 04:24:07
Төсвийн-гүйцэтгэл-Соёлын төв-2021 оны 9 сар
Төсвийн-гүйцэтгэл-Соёлын төв-2021 оны 9 сар
2021-11-25 04:21:56
Төсвийн-гүйцэтгэл-Соёлын төв-2021 оны 8 сар
Төсвийн-гүйцэтгэл-Соёлын төв-2021 оны 8 сар
2021-11-25 04:20:16
Төсвийн-гүйцэтгэл-ОНХС-2021 оны 7 сар
Төсвийн-гүйцэтгэл-ОНХС-2021 оны 7 сар
2021-11-25 04:12:35
Төсвийн-гүйцэтгэл-ОНХС-2021 оны 6 сар
Төсвийн-гүйцэтгэл-ОНХС-2021 оны 6 сар
2021-11-25 04:10:59
Төсвийн-гүйцэтгэл-ЗДТГ-2021 оны 10 сар
Төсвийн-гүйцэтгэл-ЗДТГ-2021 оны 10 сар
2021-11-25 03:46:28
Төсвийн-гүйцэтгэл-ЗДТГ-2021 оны 9 сар
Төсвийн-гүйцэтгэл-ЗДТГ-2021 оны 9 сар
2021-11-25 03:44:06
Төсвийн-гүйцэтгэл-ИТХ-2021 оны 6 сар
Төсвийн-гүйцэтгэл-ИТХ-2021 оны 6 сар
2021-11-25 03:38:53
Төсвийн-гүйцэтгэл-ЕБС-2021 оны  9 сар
Төсвийн-гүйцэтгэл-ЕБС-2021 оны 9 сар
2021-11-22 12:59:54
Төсвийн-гүйцэтгэл-ЕБС-2021 оны 8 сар
Төсвийн-гүйцэтгэл-ЕБС-2021 оны 8 сар
2021-11-22 12:58:47
Төсвийн-гүйцэтгэл-ЕБС-2021 оны 7 сар
Төсвийн-гүйцэтгэл-ЕБС-2021 оны 7 сар
2021-11-22 12:57:44

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4