Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Сумын ЗДТГ-ын 2024 оны төсвийн гүйцэтгэлийн  3-р сарын мэдээ
Сумын ЗДТГ-ын 2024 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 3-р сарын мэдээ
2024-05-31 01:03:55
Сумын ЗДТГ-ын 2024 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 4-р сарын мэдээ
Сумын ЗДТГ-ын 2024 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 4-р сарын мэдээ
2024-05-28 10:07:40
Сумын ЗДТГ-ын 2024 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 2-р сарын мэдээ
Сумын ЗДТГ-ын 2024 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 2-р сарын мэдээ
2024-05-28 10:06:34
Сумын ЗДТГ-ын 2024 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 1-р сарын мэдээ
Сумын ЗДТГ-ын 2024 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 1-р сарын мэдээ
2024-05-16 07:56:03
Сумын ЗДТГ-ын 2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 12-р сарын мэдээ
Сумын ЗДТГ-ын 2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 12-р сарын мэдээ
2024-05-16 07:16:24
Сумын ЗДТГ-ын 2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 11-р сарын мэдээ
Сумын ЗДТГ-ын 2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 11-р сарын мэдээ
2024-05-16 07:14:28
Сумын ЗДТГ-ын 2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 10-р сарын мэдээ
Сумын ЗДТГ-ын 2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 10-р сарын мэдээ
2023-11-28 03:31:46
Сумын ЗДТГ-ын 2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 9-р сарын мэдээ
Сумын ЗДТГ-ын 2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 9-р сарын мэдээ
2023-10-12 02:39:13
Сумын ЗДТГ-ын 2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 8-р сарын мэдээ
Сумын ЗДТГ-ын 2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 8-р сарын мэдээ
2023-10-12 02:38:34
Сумын ЗДТГ-ын 2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 7-р сарын мэдээ
Сумын ЗДТГ-ын 2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 7-р сарын мэдээ
2023-08-09 02:42:34
Сумын ЗДТГ-ын 2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 6-р сарын мэдээ
Сумын ЗДТГ-ын 2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 6-р сарын мэдээ
2023-08-09 02:41:53
Сумын ЗДТГ-ын 2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 5-р сарын мэдээ
Сумын ЗДТГ-ын 2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 5-р сарын мэдээ
2023-06-14 07:50:30
Сумын ЗДТГ-ын 2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 4-р сарын мэдээ
Сумын ЗДТГ-ын 2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 4-р сарын мэдээ
2023-06-14 07:49:56
Сумын ЗДТГ-ын 2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 3-р сарын мэдээ
Сумын ЗДТГ-ын 2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 3-р сарын мэдээ
2023-06-14 07:49:14
Сумын ЗДТГ-ын 2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 2-р сарын мэдээ
Сумын ЗДТГ-ын 2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 2-р сарын мэдээ
2023-06-14 07:48:43
Сумын ЗДТГ-ын 2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 1-р сарын мэдээ
Сумын ЗДТГ-ын 2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 1-р сарын мэдээ
2023-06-14 07:47:22
Шивээговь сумын 2022 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан
Шивээговь сумын 2022 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан
2023-05-24 09:55:39
Шивээговь сумын 2023 оны төсөв батлах тухай
Шивээговь сумын 2023 оны төсөв батлах тухай
2023-01-07 00:12:02
бохирын шугамын бөгөлөө гаргах, засварлах ажил
бохирын шугамын бөгөлөө гаргах, засварлах ажил
2022-06-11 03:11:49
Төсвийн гүйцэтгэл Соёлын төв  2021оны 06 сар
Төсвийн гүйцэтгэл Соёлын төв 2021оны 06 сар
2021-12-08 18:52:02

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4