Тендерийн урилга

Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн тоог нэмэгдүүлэх сэргээн засварлах, камержуулалтын засвар хийх
Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн тоог нэмэгдүүлэх сэргээн засварлах, камержуулалтын засвар хийх
2023-11-07 13:41:27
ШИНЭ СУУРЬШЛЫН БҮСЭД ХУДАГ ГАРГАХ
ШИНЭ СУУРЬШЛЫН БҮСЭД ХУДАГ ГАРГАХ
2023-10-11 06:21:56
НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН БАЙР БОЛОН ГЭР ХОРООЛОЛД ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ БАЙГУУЛАХ, ШИНЭЧЛЭХ АЖИЛ ҮРГЭЛЖЛЭЛ
НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН БАЙР БОЛОН ГЭР ХОРООЛОЛД ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ БАЙГУУЛАХ, ШИНЭЧЛЭХ АЖИЛ ҮРГЭЛЖЛЭЛ
2023-10-04 09:30:55
БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГАД ШИРЭЭ САНДАЛ КОМ, КОМПЬЮТЕР ХУДАЛДАН АВАХ
БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГАД ШИРЭЭ САНДАЛ КОМ, КОМПЬЮТЕР ХУДАЛДАН АВАХ
2023-09-20 08:03:01
Шууд худалдан авалтийн урилга
Шууд худалдан авалтийн урилга
2023-08-16 03:05:55
Шууд худалдан авалтийн урилга
Шууд худалдан авалтийн урилга
2023-08-02 09:05:24
Нийтийн эзэмшлийн байр болон гэр хороололд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах
Нийтийн эзэмшлийн байр болон гэр хороололд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах
2023-06-16 07:55:40
Сумын 1-р багт хийгдэх нийтийн биеийн тамирын талбай байгуулах/хөл бөмбөгийн талбай/
Сумын 1-р багт хийгдэх нийтийн биеийн тамирын талбай байгуулах/хөл бөмбөгийн талбай/
2023-06-16 07:51:02
Төрийн албан хаагчдын ширээ, сандал, хурлын ширээ худалдан авах ажил
Төрийн албан хаагчдын ширээ, сандал, хурлын ширээ худалдан авах ажил
2023-06-07 04:12:03
Хогны машин худалдан авах ажлыг гүйцэтгэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Хогны машин худалдан авах ажлыг гүйцэтгэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.
2023-05-24 00:38:44
ИЛЧЛЭГ ШИВЭЭ ОНӨААТҮГ-ЫН НҮҮРС ТЭЭВЭРЛЭХ АВТОМАШИН ХУДАЛДАН АВАХ АЖЛЫГ НИЙЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ ТЕНДЕР ИРҮҮЛЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА.
ИЛЧЛЭГ ШИВЭЭ ОНӨААТҮГ-ЫН НҮҮРС ТЭЭВЭРЛЭХ АВТОМАШИН ХУДАЛДАН АВАХ АЖЛЫГ НИЙЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ ТЕНДЕР ИРҮҮЛЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА.
2023-05-24 00:38:05
БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГАД ШИРЭЭ, САНДАЛ КОМ, КОМПЬЮТЕР НИЙЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ ТЕНДЕР ИРҮҮЛЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА.
БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГАД ШИРЭЭ, САНДАЛ КОМ, КОМПЬЮТЕР НИЙЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ ТЕНДЕР ИРҮҮЛЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА.
2023-05-24 00:37:15

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4