ОНХС-ын холбогдох мэдээлэл

Сумын 2023 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Төрийн албан хаагчийн орчин нөхцлийг сайжруулах арга хэмжээ”-ний хүрээнд хурлын ширээ сандал, оффис ширээ, шүүгээ худалдан авлаа
Сумын 2023 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Төрийн албан хаагчийн орчин нөхцлийг сайжруулах арга хэмжээ”-ний хүрээнд хурлын ширээ сандал, оффис ширээ, шүүгээ худалдан авлаа
2023-09-06 02:36:15
Сумын 2023 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр “Илчлэг Шивээ ОНӨААТҮГ нүүрс тээврийн автомашин худалдан авлаа
Сумын 2023 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр “Илчлэг Шивээ ОНӨААТҮГ нүүрс тээврийн автомашин худалдан авлаа
2023-09-06 02:30:38
Сумын 2023 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Хогны машин худалдан авлаа
Сумын 2023 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Хогны машин худалдан авлаа
2023-09-06 02:27:39
ШИВЭЭГОВЬ СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 2022 ОНЫ  ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН
ШИВЭЭГОВЬ СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН
2023-02-26 02:36:45
ОНХС-ын 2022 оны санхүүгийн тайлан
ОНХС-ын 2022 оны санхүүгийн тайлан
2023-02-27 03:39:21
2023 оны төсөв батлах тухай ИТХ тогтоол
2023 оны төсөв батлах тухай ИТХ тогтоол
2023-08-15 06:39:41
Зөвлөмжийн биелэлт
Зөвлөмжийн биелэлт
2023-08-15 06:33:06
ОНХС-ын хөрөнгөөр хийгдэж буй хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр,төсөл арга хэмжээнд олон нийтийн оролцоотой ХШҮ хийсэн зөвлөмж
ОНХС-ын хөрөнгөөр хийгдэж буй хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр,төсөл арга хэмжээнд олон нийтийн оролцоотой ХШҮ хийсэн зөвлөмж
2023-08-15 06:30:47
ОНХС-ын 2023 оны төсвийн тайлан танилцуулга
ОНХС-ын 2023 оны төсвийн тайлан танилцуулга
2023-02-15 06:12:02
ОНХС-ын 2022 оны төсвийн тайлан
ОНХС-ын 2022 оны төсвийн тайлан
2023-02-14 09:08:16
Сумын 2023 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай ИТХ-ын хуралдааны тогтоол
Сумын 2023 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай ИТХ-ын хуралдааны тогтоол
2023-08-14 04:06:01

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4