Тушаал

Чанарын бодлогыг шинэчлэн батлах тухай
Чанарын бодлогыг шинэчлэн батлах тухай
2022-11-18 03:57:54
Б-60-Т.Өлзийбудтай-байгуулсан-хөдөлмөрийн-гэрээг-цуцлах тухай
Б-60-Т.Өлзийбудтай-байгуулсан-хөдөлмөрийн-гэрээг-цуцлах тухай
2022-07-23 09:34:16
Б-59-О.Отгонбаярт-сахилгын-шийтгэл-ногдуулах-тухай
Б-59-О.Отгонбаярт-сахилгын-шийтгэл-ногдуулах-тухай
2022-07-23 09:32:50
Б-58-Б.Ганчимэгтэй-байгуулсан-хөдөлмөрийн-гэрээг-цуцлах тухай
Б-58-Б.Ганчимэгтэй-байгуулсан-хөдөлмөрийн-гэрээг-цуцлах тухай
2022-07-23 09:30:43
Б-57-Б.Ганчимэгт-тэтгэмж-олгох-тухай
Б-57-Б.Ганчимэгт-тэтгэмж-олгох-тухай
2022-07-23 09:28:55
Б-56-Б.Доржхандыг-хогны-машины-ачигчаар-ажиллуулах-тухай
Б-56-Б.Доржхандыг-хогны-машины-ачигчаар-ажиллуулах-тухай
2022-07-23 09:27:33
Б-55-Ц.Замбагатай-байгуулсан-хөдөлмөрийн-гэрээг-цуцлах тухай
Б-55-Ц.Замбагатай-байгуулсан-хөдөлмөрийн-гэрээг-цуцлах тухай
2022-07-23 09:25:43
Б-54-Ш.Батмөнхийг-жолоочоор-томилох-тухай
Б-54-Ш.Батмөнхийг-жолоочоор-томилох-тухай
2022-07-23 09:24:16
Б-53-Албан-хаагчдад-мөнгөн-урамшуулал-олгох-тухай
Б-53-Албан-хаагчдад-мөнгөн-урамшуулал-олгох-тухай
2022-07-23 09:22:39
Б-52-Ур-чадварын-нэмэгдэл-олгох-тухай
Б-52-Ур-чадварын-нэмэгдэл-олгох-тухай
2022-07-23 09:21:10
Б-51-М.Гантуяаг-ХЭЗХМэргэжилтнээр-түр-томилох-тухай
Б-51-М.Гантуяаг-ХЭЗХМэргэжилтнээр-түр-томилох-тухай
2022-07-23 09:19:53
Б-50-Д.Мөнхзаяаг-БГТАХМэргэжилтнээр-түр-томилох-тухай
Б-50-Д.Мөнхзаяаг-БГТАХМэргэжилтнээр-түр-томилох-тухай
2022-07-23 09:18:16
Б-49-О.Отгонбаярыг-мэргэжилтнээр-шилжүүлэн-томилох-тухай
Б-49-О.Отгонбаярыг-мэргэжилтнээр-шилжүүлэн-томилох-тухай
2022-07-23 09:16:23
Б-48-Т.Өлзийбудыг-мэргэжилтнээр-шилжүүлэн-томилох-тухай
Б-48-Т.Өлзийбудыг-мэргэжилтнээр-шилжүүлэн-томилох-тухай
2022-07-23 09:14:45
Б-47-Төрийн-захиргааны-албан-хаагчдын-албан-тушаалын зэрэглэлийг тогтоох тухай
Б-47-Төрийн-захиргааны-албан-хаагчдын-албан-тушаалын зэрэглэлийг тогтоох тухай
2022-07-23 09:09:04
Б-46-Ц.Ганболдыг-хогны-машины-жолоочоор-ажиллуулах-тухай
Б-46-Ц.Ганболдыг-хогны-машины-жолоочоор-ажиллуулах-тухай
2022-07-23 09:07:12
Б-45-Төрийн-үйлчилгээний-албан-хаагчдын-цалинг-шинэчлэх тухай
Б-45-Төрийн-үйлчилгээний-албан-хаагчдын-цалинг-шинэчлэх тухай
2022-07-23 09:05:28
Б-44-Ажил-хавсран-гүйцэтгүүлэх-тухай
Б-44-Ажил-хавсран-гүйцэтгүүлэх-тухай
2022-07-23 09:03:41
Б.Алтансүхэд-ажил-хавсран-гүйцэтгэсний-нэмэгдэл
Б.Алтансүхэд-ажил-хавсран-гүйцэтгэсний-нэмэгдэл
2022-07-23 09:02:13
С.Энхтайвантай-байгуулсан-хөдөлмөрийн-гэрээг-цуцлах тухай
С.Энхтайвантай-байгуулсан-хөдөлмөрийн-гэрээг-цуцлах тухай
2022-07-23 09:00:30

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
5,500 мянган км2
Нийт хүн ам
18,153
Нийт өрх
5,261
Малын тоо
432,196
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4