Тушаал

Б-32-Д.Сэлэнгээг-нягтлан-бодогчоор-түр-томилох-тухай
Б-32-Д.Сэлэнгээг-нягтлан-бодогчоор-түр-томилох-тухай
2022-05-19 23:59:34
Б-31-Б.Энхмааг-Төсөв-төрийн-сангийн-мэргэжилтнээр-түр томилох тухай
Б-31-Б.Энхмааг-Төсөв-төрийн-сангийн-мэргэжилтнээр-түр томилох тухай
2022-05-12 23:33:24
Б-30-Б.Энхмаатай-байгуулсан-хөдөлмөрийн-гэрээг-цуцлах тухай
Б-30-Б.Энхмаатай-байгуулсан-хөдөлмөрийн-гэрээг-цуцлах тухай
2022-05-12 23:31:12
Б-29-Э.Ариунгэрэлтэй-байгуулсан-хөдөлмөрийн-гэрээг-цуцлах тухай
Б-29-Э.Ариунгэрэлтэй-байгуулсан-хөдөлмөрийн-гэрээг-цуцлах тухай
2022-05-12 23:29:43
Б-28-Ж.Ууганбаатарыг-гэрээт-жижүүрээр-ажиллуулах-тухай
Б-28-Ж.Ууганбаатарыг-гэрээт-жижүүрээр-ажиллуулах-тухай
2022-05-12 23:28:00
Б-27-Т.Цэдэнбалжиртай-байгуулсан-хөдөлмөрийн-гэрээг дуусгавар болгох тухай
Б-27-Т.Цэдэнбалжиртай-байгуулсан-хөдөлмөрийн-гэрээг дуусгавар болгох тухай
2022-05-12 23:26:30
Б-26-Л.Цэнд-Аюушийг-нягтлан-бодогчоор-томилох-тухай
Б-26-Л.Цэнд-Аюушийг-нягтлан-бодогчоор-томилох-тухай
2022-05-12 23:24:35
Б-25-Ур-чадварын-нэмэгдэл-олгох-тухай
Б-25-Ур-чадварын-нэмэгдэл-олгох-тухай
2022-05-12 23:23:04
Б-24-Ажил-хавсран-гүйцэтгүүлэх-тухай
Б-24-Ажил-хавсран-гүйцэтгүүлэх-тухай
2022-05-12 23:21:38
Б-23-О.Отгонбаярыг-БГТАХМ-ээр-томилох-тухай
Б-23-О.Отгонбаярыг-БГТАХМ-ээр-томилох-тухай
2022-05-12 23:20:14
Б-22-Д.Баттуултай-байгуулсан-хөдөлмөрийн-гэрээг-цуцлах тухай
Б-22-Д.Баттуултай-байгуулсан-хөдөлмөрийн-гэрээг-цуцлах тухай
2022-05-12 23:18:54
Б-21-Д.Баттуулд-цалингүй-чөлөө-олгох-тухай
Б-21-Д.Баттуулд-цалингүй-чөлөө-олгох-тухай
2022-05-12 23:17:17
Б-20-Д.Баттуулд-цалинтай-чөлөө-олгох-тухай
Б-20-Д.Баттуулд-цалинтай-чөлөө-олгох-тухай
2022-05-12 23:15:50
Б-19-Б.Мөнхцэцэгийг-няравын-ажилд-томилох-тухай
Б-19-Б.Мөнхцэцэгийг-няравын-ажилд-томилох-тухай
2022-05-12 23:14:24
Б-18-Б.Мөнхцэцэгтэй-байгуулсан-хөдөлмөрийн-гэрээг-дуусгавар болгох тухай
Б-18-Б.Мөнхцэцэгтэй-байгуулсан-хөдөлмөрийн-гэрээг-дуусгавар болгох тухай
2022-05-12 23:13:02
Б-17-Д.Гантогтохтой-байгуулсан-хөдөлмөрийн-гэрээг-цуцлах тухай
Б-17-Д.Гантогтохтой-байгуулсан-хөдөлмөрийн-гэрээг-цуцлах тухай
2022-05-12 23:11:08
Б-16-Ур-чадварын-нэмэгдэл-олгох-тухай
Б-16-Ур-чадварын-нэмэгдэл-олгох-тухай
2022-05-12 23:09:32
Б-15-Э.Ариунгэрэлд-чөлөө-олгох-тухай
Б-15-Э.Ариунгэрэлд-чөлөө-олгох-тухай
2022-05-12 23:08:12
Б-14-О.Болормааг-үүрэгт-ажлаас-нь-чөлөөлөх-тухай
Б-14-О.Болормааг-үүрэгт-ажлаас-нь-чөлөөлөх-тухай
2022-05-12 23:06:51
Б-13-Б.Бат-Эрдэнийг-хогны-машины-ачигчаар-ажиллуулах тухай
Б-13-Б.Бат-Эрдэнийг-хогны-машины-ачигчаар-ажиллуулах тухай
2022-05-12 23:05:20

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4