Захирамж "А"

А/60 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
А/60 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2021-05-02 15:14:52
А/59 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
А/59 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2021-05-02 15:12:02
А/58 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
А/58 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2021-05-02 15:09:22
А/57 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
А/57 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2021-05-02 15:06:38
А/56 Бүх нийтийн бэлэн байдалд шилжүүлсэнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай
А/56 Бүх нийтийн бэлэн байдалд шилжүүлсэнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай
2021-05-02 15:02:09
А/55 Газар эзэмших эрхийг хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай
А/55 Газар эзэмших эрхийг хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай
2021-05-02 14:57:42
А/54 Газар эзэмших эрхийг хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай
А/54 Газар эзэмших эрхийг хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай
2021-05-02 14:53:57
А/53 2021 оны А/31, А/32, А/33, А/34 дүгээр захирамжуудад өөрчлөлт оруулах тухай
А/53 2021 оны А/31, А/32, А/33, А/34 дүгээр захирамжуудад өөрчлөлт оруулах тухай
2021-05-02 14:50:10
А/52 Хөрөнгө зарцуулах тухай
А/52 Хөрөнгө зарцуулах тухай
2021-05-02 14:46:17
А/51 Тамхи худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
А/51 Тамхи худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
2021-05-02 14:43:00
А/50 Газрын эрхийг шилжүүлэх тухай
А/50 Газрын эрхийг шилжүүлэх тухай
2021-05-02 14:38:40
А/49 Гамшигаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацааг сунгаж, халдвар тархалтын улбар шар түв
А/49 Гамшигаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацааг сунгаж, халдвар тархалтын улбар шар түв
2021-05-02 14:35:35
А/48 Газар эзэмших эрхийг хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай
А/48 Газар эзэмших эрхийг хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай
2021-05-02 14:28:17
А/47 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай
А/47 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай
2021-05-02 14:19:01
А/46 Газар эзэмших эрхийг хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай
А/46 Газар эзэмших эрхийг хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай
2021-05-02 13:52:00
А/45 Э. Төрмандахад ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
А/45 Э. Төрмандахад ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
2021-05-02 13:49:05
А/44 Б. Даваадолгорт ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
А/44 Б. Даваадолгорт ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
2021-05-02 13:44:39
А/43 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай
А/43 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай
2021-05-02 13:39:48
А/42 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай
А/42 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай
2021-05-02 13:36:23
А/41 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай
А/41 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай
2021-05-02 13:33:35

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4