Захирамж "А"

А-99-Зохион-байгуулалтын-арга-хэмжээ-авах-тухай
А-99-Зохион-байгуулалтын-арга-хэмжээ-авах-тухай
2021-12-08 06:09:07
А-98-Коронавирусийн-эрсдэлээс-урьдчилан-сэргийлэх-тухай
А-98-Коронавирусийн-эрсдэлээс-урьдчилан-сэргийлэх-тухай
2021-12-08 06:06:13
А-97- Асран-хамгаалагчаар-тогтоох-тухай
А-97- Асран-хамгаалагчаар-тогтоох-тухай
2021-12-08 05:52:49
А-96-Хагас жилийн малын түүвэр тооллогыг зохион байгуулах тухай
А-96-Хагас жилийн малын түүвэр тооллогыг зохион байгуулах тухай
2021-12-08 05:51:36
А-95-Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай
А-95-Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай
2021-12-08 05:49:45
А-130 ОУ-ын стандартын хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг томилох тухай
А-130 ОУ-ын стандартын хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг томилох тухай
2021-11-15 23:55:25
А/94-Газар-эзэмшүүлэх-тухай
А/94-Газар-эзэмшүүлэх-тухай
2021-08-24 00:02:44
А-93-Газар-өмчлөх-эрхийг-баталгаажуулах-тухай
А-93-Газар-өмчлөх-эрхийг-баталгаажуулах-тухай
2021-08-06 06:35:19
А-92-Замын-тэмдэг-тэмдэглэгээг-сайжруулах-ажлыг-хүл
А-92-Замын-тэмдэг-тэмдэглэгээг-сайжруулах-ажлыг-хүл
2021-08-06 06:31:02
А-91-Ажлын-хэсэг-байгуулах-тухай
А-91-Ажлын-хэсэг-байгуулах-тухай
2021-08-06 06:28:02
А-90-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
А-90-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
2021-08-06 06:25:59
А-89-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
А-89-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
2021-08-06 06:23:30
А-88-Коронавирусээс-урьдчилан-сэргийлэх-хариу-арга-хэмжээ
А-88-Коронавирусээс-урьдчилан-сэргийлэх-хариу-арга-хэмжээ
2021-08-06 06:21:15
А-87-Б.Даваадолгорт-ур-чадварын-нэмэгдэл-олгох-тухай
А-87-Б.Даваадолгорт-ур-чадварын-нэмэгдэл-олгох-тухай
2021-08-06 06:18:27
А-86-Соёлын-төвд-шаардлагатай-тоног-төхөөрөмж-худалдан авах
А-86-Соёлын-төвд-шаардлагатай-тоног-төхөөрөмж-худалдан авах
2021-08-06 06:16:09
А-85-2020-2024-оны-Үйл-ажиллагааны-хөтөлбөрийн-төлөв
А-85-2020-2024-оны-Үйл-ажиллагааны-хөтөлбөрийн-төлөв
2021-08-06 06:13:09
А-84-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
А-84-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
2021-08-06 06:05:09
А-83-Ажлын-хэсэг-байгуулах-тухай
А-83-Ажлын-хэсэг-байгуулах-тухай
2021-08-06 06:03:10
А-82-Цэцэрлэгийн-камержуулалт-ын-барааг-хүлээн-авах
А-82-Цэцэрлэгийн-камержуулалт-ын-барааг-хүлээн-авах
2021-08-06 06:01:32
А-81-Э.Төрмандахад-ур-чадварын-нэмэгдэл-олгох-тухай
А-81-Э.Төрмандахад-ур-чадварын-нэмэгдэл-олгох-тухай
2021-07-22 02:57:35

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4