Захирамж "А"

ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/170 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/170 ЗАХИРАМЖ
2024-01-11 03:46:15
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/169 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/169 ЗАХИРАМЖ
2024-01-11 03:45:13
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/167 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/167 ЗАХИРАМЖ
2024-01-11 03:44:33
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/166 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/166 ЗАХИРАМЖ
2024-01-11 03:43:59
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/165 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/165 ЗАХИРАМЖ
2024-01-11 03:43:23
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/164 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/164 ЗАХИРАМЖ
2024-01-11 03:42:30
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/163 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/163 ЗАХИРАМЖ
2024-01-11 03:41:35
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/162 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/162 ЗАХИРАМЖ
2024-01-11 03:40:44
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/161 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/161 ЗАХИРАМЖ
2024-01-11 03:39:43
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/160 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/160 ЗАХИРАМЖ
2023-11-29 00:59:58
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/159 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/159 ЗАХИРАМЖ
2023-11-29 00:59:18
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/158 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/158 ЗАХИРАМЖ
2023-11-29 00:58:47
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/157 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/157 ЗАХИРАМЖ
2023-11-29 00:58:17
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/156 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/156 ЗАХИРАМЖ
2023-10-24 08:56:03
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/155 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/155 ЗАХИРАМЖ
2023-10-24 08:55:40
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/154 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/154 ЗАХИРАМЖ
2023-10-24 08:55:09
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/153 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/153 ЗАХИРАМЖ
2023-10-23 09:00:11
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/152 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/152 ЗАХИРАМЖ
2023-10-23 08:59:40
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/151 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/151 ЗАХИРАМЖ
2023-10-23 08:58:59
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/150 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/150 ЗАХИРАМЖ
2023-10-23 08:58:29

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4