Зар мэдээлэл

БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГАД ШИРЭЭ, САНДАЛ КОМ, КОМПЬЮТЕР  НИЙЛҮҮЛЭХ  ТУХАЙ ТЕНДЕР ИРҮҮЛЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА.
БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГАД ШИРЭЭ, САНДАЛ КОМ, КОМПЬЮТЕР НИЙЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ ТЕНДЕР ИРҮҮЛЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА.
2023-05-10
ИЛЧЛЭГ ШИВЭЭ ОНӨААТҮГ-ЫН НҮҮРС ТЭЭВЭРЛЭХ АВТОМАШИН ХУДАЛДАН АВАХ АЖЛЫГ НИЙЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ ТЕНДЕР ИРҮҮЛЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА.
ИЛЧЛЭГ ШИВЭЭ ОНӨААТҮГ-ЫН НҮҮРС ТЭЭВЭРЛЭХ АВТОМАШИН ХУДАЛДАН АВАХ АЖЛЫГ НИЙЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ ТЕНДЕР ИРҮҮЛЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА.
2023-05-03
Хогны машин худалдан авах ажлыг гүйцэтгэх  тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Хогны машин худалдан авах ажлыг гүйцэтгэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.
2023-05-03
Төрийн захиргааны туслах түшмэлийн гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тооны тусгай шалгалт зарлагдлаа
Төрийн захиргааны туслах түшмэлийн гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тооны тусгай шалгалт зарлагдлаа
2023-05-01
Пос машинаар татвараа төлөх боломжтой боллоо.
Пос машинаар татвараа төлөх боломжтой боллоо.
2023-04-11
Зураггүй
Шивээговь сумын 2023 оны өргөдөл гомдол, санал шийдвэрлэлтийн 1 дүгээр улирлын тайлан
2023-04-07
Сумын Засаг дарга Аймгийн засаг даргатай 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлан хамтран ажиллах гэ
Сумын Засаг дарга Аймгийн засаг даргатай 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлан хамтран ажиллах гэ
2023-04-07
	2023 оны 03 дугаар сарын 18-31-ны хооронд хийж хэрэгжүүлсэн цаг үеийн ажил.
2023 оны 03 дугаар сарын 18-31-ны хооронд хийж хэрэгжүүлсэн цаг үеийн ажил.
2023-04-05
ШИВЭЭГОВЬ СУМЫН 2023 ОНЫ 03-Р САРЫН 04-17-НЫ ХООРОНД ХИЙГДСЭН АЖИЛ
ШИВЭЭГОВЬ СУМЫН 2023 ОНЫ 03-Р САРЫН 04-17-НЫ ХООРОНД ХИЙГДСЭН АЖИЛ
2023-03-24
Шивээговь сумын 2023 оны 02-р сарын 04-16-ны хооронд хийгдсэн ажил
Шивээговь сумын 2023 оны 02-р сарын 04-16-ны хооронд хийгдсэн ажил
2023-02-16
Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолыг танилцуулж байна.  Шивээговь сумын 1- р багийг Нэрт
Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолыг танилцуулж байна. Шивээговь сумын 1- р багийг Нэрт
2023-02-16
Шивээговь сумын Бэхт багт байрлах газар эзэмших дуудлага худалдааны зар
Шивээговь сумын Бэхт багт байрлах газар эзэмших дуудлага худалдааны зар
2023-02-13
Шивээговь сумын 2023 оны 01-р сарын 21-ээс  02 дугаар сарын 03-ны хооронд хийгдсэн ажил
Шивээговь сумын 2023 оны 01-р сарын 21-ээс 02 дугаар сарын 03-ны хооронд хийгдсэн ажил
2023-02-06
ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа төсөл,арга хэмжээнд  олон нийтийн оролцоотой ХШҮ зөвлөмж
ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа төсөл,арга хэмжээнд олон нийтийн оролцоотой ХШҮ зөвлөмж
2023-01-27
Нээлттэй ажлын байрны зар
Нээлттэй ажлын байрны зар
2023-01-19
ОНХС-ийн УМС-ийн цахим хаяг
ОНХС-ийн УМС-ийн цахим хаяг
2023-01-19
Орон нутгийн хөгжлийн сан цахим хаяг
Орон нутгийн хөгжлийн сан цахим хаяг
2023-01-19
Хууль эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн, Албан тушаалын тодорхойлолт
Хууль эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн, Албан тушаалын тодорхойлолт
2023-01-13
Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн, Албан тушаалын тодорхойлолт
Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн, Албан тушаалын тодорхойлолт
2023-01-13
Хүнс,жижиг дунд үйлдвэр,хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Албан тушаалын тодорхойлолт
Хүнс,жижиг дунд үйлдвэр,хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Албан тушаалын тодорхойлолт
2023-01-13

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
5,500 мянган км2
Нийт хүн ам
18,153
Нийт өрх
5,261
Малын тоо
432,196
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4