ЭРҮҮЛ ХҮНС-ЭРҮҮЛ МОНГОЛ ҮЗЭСГЭЛЭН ХУДАЛДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ЭРҮҮЛ ХҮНС-ЭРҮҮЛ МОНГОЛ ХҮН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ШИВЭЭГОВЬ СУМАНД 2023.09.12-НИЙ ӨДӨР СУМЫН ТӨВ ТАЛБАЙД ҮЗЭСГЭЛЭН ХУДАЛДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

  • ЭНЭХҮҮ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ОРОН НУТГИЙН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧ 15 АЖ АХУЙ НЭГЖ ХУВИАРАА БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИД ОРОЛЦЛОО.

ҮЗЭСГЭЛЭН ХУДАЛДАА НЬ: ХҮНСНИЙ НОГОО, ТЭДГЭЭРИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭСЭН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ,ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ,ГАР УРЛАЛ ,ТАЛХ, НАРИЙН БООВ ,СҮҮ ЦАГААН ИДЭЭ ГЭСЭН 5 ТӨРЛӨӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ ШИЛДЭГ БҮТЭЭГДЭХҮҮНЭЭР ШАЛГАРСАН 5 БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИЙГ ШАГНАЖ УРАМШУУЛЛАА.


Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4