ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Өдөрлөгт: ГовьСүмбэр аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Улсын бүртгэлийн хэлтэс,Газрын алба, Төрийн цахим үйлчилгээний хэлтэс, Сумын эрүүл мэндийн төв, Илчлэг шивээ ОНӨААТҮГазар, Соёлын төв нар хамтран ажиллаж байгууллагынхаа үйл ажиллагааг иргэдэд сурталчлах, таниулах, төрийн үйлчилгээг нэг дороос хүргэж мэдээллээр ханган ажиллаа.

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4