Дэлхийн гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан Говьсүмбэр аймгийн эрэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн, жендерийн сургагч багш, Лектор Т.Болдбаатар сургалт зохион байгууллаа.

2023 оны 05 сарын 15-ны өдөр Дэлхийн гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан Говьсүмбэр аймгийн эрэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн, жендерийн сургагч багш, Лектор Т.Болдбаатар удирдан, Шивээговь сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй хамтран "Монгол эр хүний бахархал, нэр хүнд", "Гэр бүлийн үнэ цэнэ" сэдэвт лекцийг зохион байгууллаа. Уг арга хэмжээнд нийт 6 байгууллагын 33 албан хаагч болон иргэд хамрагдлаа.

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
5,500 мянган км2
Нийт хүн ам
18,153
Нийт өрх
5,261
Малын тоо
432,196
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4