E-MONGOLIA ЦАХИМ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ НЬ ШИВЭЭГОВЬ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ ХЭВИЙН АЖИЛЛАЖ ЭХЭЛЛЭЭ.

Нэг цэгийн үйлчилгээг операторын горимд шилжүүлснээр иргэд дараах үйлчилгээнүүдийг цаг алдалгүй авах боломжтой. Үүнд:

- Төрсний бүртгэлийн лавлагаа

- Оршин суугаа газрын лавлагаа

- Гэрлэлт болон гэрлэлт дуусгавар болсны лавлагаа

- Эцэг, эх тогтоосны лавлагаа

- Үрчилсний лавлагаа

- Нэр өөрчилсний лавлагаа

- Нас барсны лавлагаа гэх мэт.

ИРГЭН ТА ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ БОЛОН E-MONGOLIA-Д БҮРТГЭЛТЭЙ УТАСНЫ ДУГААР НЬ БАЙХАД БОЛНО.

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4