« Буцах

Сургуулийн ширээ, сандлыг хүлээн авлаа.

Сумын Засаг даргын А/96 тоот захирамжийн дагуу “Сургуулийн хүүхдийн ширээ, сандал” нийлүүлэх ажлыг хүлээж авах комисс томилогдож, 2016 оны 08-р сарын 31-ны өдөр хүлээн авлаа.

undefinedundefined

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4