« Буцах

Хүүхдийн номын фондыг нэмэгдүүллээ.

Сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгждэг "Хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн дэд хөтөлбөр"-ийн 2020 оны төлөвлөгөөний дагуу "Хүүхдийн номын фондыг нэмэгдүүлэх ажил"-ыг хийж гүйцэтгэлээ.

Тус ажлын хүрээнд 45 нэр төрлийн 109 ширхэг номыг 1200000 төгрөгөөр худалдан авч, 2020 оны 06 сарын 12-ны өдөр сумын Соёлын төвд хүлээлгэн өглөө.

Засаг даргын Тамгын газар

 

undefinedundefined

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4