« Буцах

Цэцэрлэгийн хүүхдийн бүртгэл явагдаж байна.

2016-2017 оны хичээлийн жилд суралцах цэцэрлэгийн хүүхдийн бүртгэл 2016 оны 08 сарын 24-ний өдрийн 08:00 цагт эхэлж, 19:00 цагт явагдаж дууслаа. 2 настай  бага бүлэгт 60 хүүхэд, 3 настай дунд бүлгийн 110 хүүхдээс бүртгэгдсэн- 92 ,  4 настай ахлах бүлгийн 90 хүүхдээс 68 хүүхэд, 5 настай. бэлтгэл бүлгийн 87 хүүхдээс  67 хүүхэд бүртгэгдэж, нийт  287 хүүхдүүд бүртгэгдлээ. Хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл ажил 90 %-тай явагдаж байна.

                          undefinedundefined

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4