« Буцах

Мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтыг зохион байгууллаа

Сумын “Хүүхэд залуучуудын хөгжлийг дэмжих” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөх ангийн сурагчдад мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтыг аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газартай хамтран 2018 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 14:00 цагаас зохион байгуулсан. Тус сургалтыг “Өөрийгөө таньж мэдэх”, “Мэргэжлээ хэрхэн сонгох вэ?” гэсэн сэдвүүдийн хүрээнд явуулж, 9-12 дугаар ангийн 80 сурагчийг хамрууллаа.

undefined undefined

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4