« Буцах

Сумын ЗДТГ-ын үйл ажиллагаанд мөрдөх хууль, дүрэм журмын жагсаалтыг шинэчлэв

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомж дүрэм, журмын жагсаалт

 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1.    Авлигын эсрэг /2006.07.06/
2.    Авто замын тухай хууль /1998.01.02/
3.    Авто тээврийн тухай хууль /1999.06.04/
4.    Агаарын тухай хууль /2012.05.17/
5.    Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль /2001.02.01/
6.    Амьтны тухай хууль /2012.05.17
7.    Ариун цэврийн тухай хууль /1998.05.07/
8.    Ашигт малтмалын тухай хууль /2006.07.08/
9.    Архивын тухай хууль /1998.01.02/
10.    Ахмад настны тухай хууль /2017.01.26/
11.    Аудитын тухай /2015.06.19/
12.    Байгууллагын нууцын тухай /1995.05.16/
13.    Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль /1995.03.30/
14.    Барилгын тухай хууль /2008.02.05/
15.    Боловсролын тухай хууль /2002.05.03/
16.    Бага, дунд боловсролын тухай хууль /2002.05.03/
17.    Биеийн тамир, спортын тухай хууль /2003.10.31/
18.    Газрын тухай хууль /2002.06.07/
19.    Газрын хэвлийн тухай хууль /1988.11.29/
20.    Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль /1997.12.05/
21.    Гэр бүлийн тухай /1999.06.11/
22.    Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай /2004.05.13/
23.    Дайчилгааны тухай хууль /1998.05.15/
26.    Дархлаажуулалтын тухай /2000.04.20/
27.    Даатгалын тухай /2004.04.30/
28.    Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай /2011.02.02/
30.    Зар сурталчилгааны тухай /2002.05.30/
31.    Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай /2015.07.08/
32.    Засгийн газрын тусгай сангийн тухай /2006.06.29/
33.    Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль /1995.04.17/
34.    Концессын тухай /2010.01.28/
35.    Монгол Улсын үндсэн хууль /1992.01.13/
36.    Монгол хэлний тухай /2015.02.12/
37.    Монгол Улсын Батлан хамгаалахын тухай хууль /1993.10.13/
38.    Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай /2011.06.16/
39.    Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай /2006.12.15/
40.    Малын индексжүүлсэн даатгалын тухай хууль /2014.06.13/
41.    Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай /2001.06.07/
42.    Монгол Улсын иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль /1992.05.04/
44.    Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай /2002.11.28/
45.    Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай /1994.06.07/
46.    Нийгмийн халамжийн тухай /2012.01.19/
48.    Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай /2012.01.19/
49.    Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай /2003.12.18/
50.    Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль /2015.06.19/
51.    Онц байдлын тухай хууль /1995.11.14/

52.       Зөрчлийн тухай хууль /2017.05.11/
54.    Олон хүүхэд төрүүлж өсгөсөн эхийг урамшуулах тухай /2010.06.25/
55.    Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай
56.    Соёлын өвийг хамгаалах тухай /2014.05.15/
57.    Соёлын тухай /1996.04.11/
58.    Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль /2008.05.23/
59.    Статистикийн тухай /1997.06.05/
60.    Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль /1994.11.15/
61.    Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хууль /2014.01.09/
62.    Татварын ерөнхий хууль /2008.05.20/
63.    Төрийн албаны тухай хууль /2002.06.28/
64.    Төсвийн тухай хууль /2011.12.23/
65.    Төрийн бус байгууллагын тухай хууль /1997.01.31/
66.    Төрийн нууцын тухай хууль /1995.04.18/
67.    Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль /2010.06.24/
68.    Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль /1996.05.27/
69.    Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль /2005.12.01/
70.    Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль /2003.01.03/
71     Усны тухай /2012.05.17/
74.    Үндэсний их баяр наадмын тухай хууль /2003.06.19/
75.    Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хууль /2015.07.09/
76.    Хувь хүний нууцын тухай хууль /1995.04.21/
77.    Хөдөлмөрийн тухай хууль /1999.05.14/
78.    Харилцаа, холбооны тухай хууль /2001.10.18/
79.    Хаягжуулалтын тухай хууль /2013.02.07/
80.    Хог хаягдлын тухай хууль /2012.05.17/
83.    Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай /2011.10.06/
84.    Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай /2012.05.17/
85.    Хүнсний тухай хууль /2012.12.20/
86.    Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай /1998.08.28/
87.    Хэмжлийн нэгдмэл байдлын тухай /1994.12.22/
88.    Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай /2005.12.08/
89.    Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай /2011.06.17/
90.    Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль /2008.05.22/
91.    Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх тухай /2012.12.13/
92.    Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай /1996.05.07/
93.    Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль /1994.06.13/
94.    Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай /2011.10.27/
95.    Шилэн дансны тухай хууль /2014.07.01/
96.    Эрүүл мэндийн тухай хууль /2011.05.05/
97.    Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль /2010.05.27/
98.    Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль /2015.01.29/
99.    Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хууль /2015.08.07/
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ
Дугаар 109. “Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолын журам” /1995.05.15/
Дугаар 71. “Монгол улсын цол хүртээх, одон, медалиар шагнах журам”-ыг батлах тухай /1999.05.07/
Дугаар 17. “Морин хуураа дээдлэн, дэлгэрүүлэх тухай” /2002.02.11/
Дугаар 133. “Үндэсний сурын харвааг хөгжүүлэх тухай” /2002.10.01/
Дугаар 172. “Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүн, тэдгээрийг дайчлах журам” /2002.11.08/
Дугаар 134. “Уртын дуугаа өвлөн дэлгэрүүлэх тухай” /2004.09.01/
Дугаар 01. “Монгол хөөмийн урлагийг хөгжүүлэх тухай” /2006.01.05/
Дугаар 302. “Монгол Улсын төрийн шагналын дүрэм батлах тухай” /2006.09.29/
Дугаар 97. “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгуулж байх тухай /2007.05.24/
Дугаар 53. “Нийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх” /2010.03.26/
Дугаар 158. “Номын баярын өдөр тэмдэглэх тухай” /2012.08.24/
Дугаар 63. “Мод тарих үндэсний өдөр батлах тухай” /2010.04.14/
Дугаар 178. “Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай /Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах тухай/” /2013.11.25/
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ
Дугаар 43. “Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөрийг батлах тухай” /1995.06.23/
Дугаар 73. “Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам батлах тухай” /1995.10.17/
Дугаар 73. “Улсын их хурлын тогтоол төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зиндаа, түүнтэй адилтгах төрийн албан тушаалтны зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай” /2002.11.08/
Дугаар 14. “Төрийн байгууллага болон төрийн жинхэнэ албан хаагч, уг албанд нэр дэвшигчийн хооронд төрийн албатай холбогдсон асуудлаар гарсан маргааныг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх журам” /2003.05.08/
Дугаар 13. “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам” /2003.05.08/
Дугаар 21. “Монгол Улсын төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлогыг батлах тухай” /2004.04.23/
Дугаар 24. “Монгол Улсын төрийн албаны шинэтгэлийн дунд хугацааны стратеги”-ийн баримт бичгийг батлах тухай” /2004.04.30/
Дугаар 12. “Монгол Улсын мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого батлах тухай” /2008.01.31/
Дугаар 64. “Төр, хувийн хэвшлийн талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай” /2009.10.15/
Дугаар 33. “Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах болзол, “Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах иргэний төлөх төлбөрийн хэмжээг тогтоох сүлжээг батлах тухай” /2009.04.30/
Дугаар 81. “Нийгмийн халамжийг сайжруулах талаар авах арга хэмжээний тухай” /2009.11.25/
Дугаар 95. “Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх талаар төрөөс баримтлах бодлого” /2009.12.24/
Дугаар 48. “Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал батлах тухай” /2010.07.15/
Дугаар 52. “Төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлого батлах тухай” /2012.05.22/
Дугаар 20. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл  ахуйн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” /2013.02.07/
Дугаар 18. “Төрөөс эрдэс баялагийн салбарт баримтлах бодлого батлах тухай” /2014 .01.16/
Дугаар 43.  “Ногоон хөгжлийн бодлого батлах тухай” /2014.06.13/
Дугаар 62. “Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай” /2015.06.19/
Дугаар 63. “Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого батлах тухай” /2015.06.19/
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
Дугаар 96. “Төрийн албан хаагчид нэмэгдэл олгох журам батлах тухай” /1995.06.14/
Дугаар 19. “Төрийн захиргааны мэргэшсэн албан хаагч бэлтгэх, мэргэшлийг дээшлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” /1997.01.15/
Дугаар 142. “Засгийн газрын салбарын тэргүүний ажилтан буюу хүндэт тэмдгийн тухай” /2012.11.24/
Дугаар 54. “Аймаг, нийслэлийн Засаг даргаас олгох шагналын тухай” /1997.02.19/
Дугаар 253. “Төрийн захиргааны албан хаагчийг сэлгэн ажиллуулах журам” /1997.12.24/
Дугаар 52. “Төрийн үйлчилгээний албаны зарим албан хаагчид олгох нэмэгдэл хөлс, нэмэгдлийн доод хэмжээ” /1998.04.15/
Дугаар 96. “Төрийн албаны сургалт ба мэдлэг чадвар бий болгох хөтөлбөр батлах тухай” /1999.06.18/
Дугаар 198. “Зардлын норматив, журам батлах тухай” /1999.11.24/
Дугаар 2. “Зэвсэгт хүчин, хилийн цэргийн офицер, ахлагч нарт төрийн тусгай алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухай” /2000.01.05/
Дугаар н/112. “Дайчилгааны тухай Монгол Улсын хуулийг хэрэгжүүлэх зарчим арга хэмжээний тухай” /2000/
Дугаар 120. “Уур амьсгалын өөрчлөлт үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” /2000.07.19/
Дугаар мн/110. “Дайчилгааны тухай Монгол Улсын хуулийг хэрэгжүүлэх зарчим арга хэмжээний тухай” /2001/
Дугаар 248. “Ойн тухай үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” /2001.10.31/
Дугаар 230. “Төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагыг дайны байдлын үеийн бүтэц зохион байгуулалт, үйл ажиллагаанд шилжүүлэх журмын тухай” /2002/
Дугаар 120. “Зардлын норматив, нийтлэг жишиг батлах тухай” /2002.06.11/
Дугаар 146. “Чанарын болон байгаль орчны удирдлага /менежмент/-ыг дэмжих үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” /2002.07.08/
Дугаар 182. “Ус цаг уур, орчны хяналт- шинжилгээний салбарыг 2015 он хүртэлх хугацаанд хөгжүүлэх хөтөлбөр” /2002.09.09/
Дугаар 230. “Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний тайван цагийн сургалтыг зохион байгуулах журам” /2002.11.13/
Дугаар 160. “Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр батлах тухай” /2003.06.24/
Дугаар 112. “Төрийн албан хаагчид тусламж олгох нөхцөл, журам” /2004.05.05/
Дугаар 67. “Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай” /2005.04.01/
Дугаар 190. “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулах журам” /2007.08.01/
Дугаар 303. “Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалах, сэргээн засварлах үндэсний хөтөлбөр” /2007.11.21/
Дугаар 354. “Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай” /2007.12.26/
Дугаар 49. “Цэргийн албыг дүйцүүлэн хаах журам” /2008.12.03/
Дугаар 175. “Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын жагсаалт батлах тухай” /2008.05.14/
Дугаар 194. “Цэргийн албыг сайн дурын үндсэн дээр гэрээгээр хаах журам” /2008.05.28/
Дугаар 05. “Нийтийн биеийн тамир, спортын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” /2009.01.01/
Дугаар 13. “Сумын Засаг даргын Тамгын газрын орон тооны хязгаарыг тогтоох тухай” /2009.01.14/
Дугаар 143. “Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт ” /2009.05.14/
Дугаар 157. “Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” /2009.05.27/
Дугаар 173. “Хоршоо хөгжүүлэх нийгмийн хэмжээний хөтөлбөр-П”/2009.06.10/
Дугаар 60. “Чацаргана хөтөлбөр батлах тухай” /2010.03.10/
Дугаар 88. “Хөгжлийн индексийн тухай” /2010.04.07/
Дугаар 90. “Цөлжилттэй тэмцэх хөтөлбөр батлах тухай” /2010.04.14/
Дугаар 172. “Түүхэн үйл явдлын ой, тэмдэглэлт өдрийг тэмдэглэх, гавъяат үйлстнийг алдаршуулах, дурсгалыг нь мөнхжүүлэх журам” /2010.07.07/
Дугаар 48. “Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал батлах тухай” /2010.07.15/
Дугаар 271. “Жишиг хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай /Наадмын санхүүжилт/” /2010.10.20/
Дугаар 288. “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм” /2010.11.10/
Дугаар 334. “Нийгмийн үйлчилгээний жишиг норматив батлах тухай” /2010.12.22/
Дугаар 8. “Хүүхэд хамгааллын төв байгуулах тухай” /2011.01.12/
Дугаар 32. “Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх цогц хөтөлбөр” /2011.02.01/
Дугаар 36. “Хувийн хэвшлийн хөгжлийг дэмжих үндэсний стратеги батлах тухай” /2011.02.09/
Дугаар 62. “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам” /2011.03.02/
Дугаар 145. “Өндөр хурдны өргөн зурвасын сүлжээ үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” /2011.05.03/
Дугаар 277. “Нэн ховор, ховор амьтдыг хамгаалах хөтөлбөр батлах тухай” /2011.09.21/
Дугаар 303. “Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийг устгах үндэсний хөтөлбөр” /2011.10.26/
Дугаар 312. “Төрийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай” /2011.11.09/
Дугаар 359. “Эрүүл хот, дүүрэг, сум, баг, ажлын байр, сургууль бий болгох үндэсний хөтөлбөр” /2011.12.16/
Дугаар 2. “Өрхийн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр” /2012.01.04/
Дугаар 17. “Төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журам”/2012.01.18/
Дугаар 61. “Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд үндэсний дөрөв дэх хөтөлбөр”/2012.02.29/
Дугаар 122. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах” Үндэсний дөрөв дэх хөтөлбөр” /2012.04.18/
Дугаар 146. “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үндэсний стратеги батлах тухай” /2012.05.02/
Дугаар 185. “Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж олгох журам, Ахмад настанд тусламж хөнгөлөлт үзүүлэх журам, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд тусламж, хөнгөлөлт үзүүлэх журам)” /2012.05.30/
Дугаар 255. “Ойн талбайн норматив, байршил батлах тухай” /2012.07.25/
Дугаар 30. “Орон нутгийн хөгжлийн сан болон орон нутгийн хөгжлийн сангаас олгох шилжүүлэг тооцох аргачлал, орон нутгийн төсвийн суурь зарлага тооцох аргачлал” /2012.09.15/
Дугаар 30. “Орон нутгийн төсвийн аргачлал батлах тухай” /2012.09.15/
Дугаар 115. “Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих журам батлах тухай” /2012.11.03/
Дугаар 129. “Дотоод аудитын дүрэм батлах тухай” /2012.11.17/
Дугаар 151. “Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтанд оруулах дүрэм батлах тухай” /2012.12.01/
Дугаар 171. “Барилгын материалын үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөр батлах тухай” /2012.12.15/
Дугаар 206. “Төсвийн тусгай шаардлагыг хангуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих журам” /2012.12.22/
Дугаар 68. “Босго үнэ шинэчлэн батлах тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журмыг сонгоход баримтлах босго үнэ/” /2013.03.02/
Дугаар 153. “Нэг цонхны үйлчилгээ”-ний төвийн үйл ажиллагааны журам” /2013.04.27/
Дугаар 169. “Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах журам” /2013.05.11/
Дугаар 226. “Сумдын хөгжлийн загвар болон түүнд хамаарах нэг маягийн загвар зургийн жагсаалт батлах тухай” /2013.06.22/
Дугаар 280. “Журам батлах тухай /Хаягжуулалт/” /2013.08.02/
Дугаар 295. “Зөв Монгол хүүхэд” үндэсний хөтөлбөр” /2013.08.16/
Дугаар 303. “Жагсаалт батлах тухай /Байгальд халгүй техник, тоног, төхөөрөмж/” /2013.08.23/
Дугаар 320. “Монгол улсын дипломат, албан паспорт, буцах үнэмлэх олгох, эзэмших, хадгалах журам” /2013.09.18/
Дугаар 326. “Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох, хөнгөлөх тухай” /2013.09.21/
Дугаар 89. “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам” /2017.03.15/
Дугаар 374. “Журам батлах тухай /Байгаль орчны үнэлгээ/” /2013.11.16/
Дугаар 394. “Журам шинэчлэн батлах тухай  /Малчин, мал бүхий этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгох тухай/” /2013.11.30/
Дугаар 389. “Төлөвлөгөө батлах тухай /Улсын усны нөөцийн менежментийн нэгдсэн төлөвлөгөө/” /2013.11.30/
Дугаар 416. “Эрүүл насжилт, настны эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр” /2013.12.14/
Дугаар 12. “Журам батлах тухай /Улсын төсвийн хөрөнгөөр судалж тогтоосон газрын доорх усны нөөцийн эрэл хайгуул, судалгааны зардлыг ус ашиглагчаар эргүүлэн төлүүлэх тухай/” /2014.01.18/
Дугаар 29. “Зарим аймгийн дулаан хангамжийг сайжруулах төслийг эрчимжүүлэх тухай” /2014.01.28/
Дугаар 34. “Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний хоёр дахь хөтөлбөр батлах тухай” /2014.02.07/
Дугаар 43. “Журам шинэчлэн батлах тухай /Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлыг төлөвлөх, зарцуулах/” /2014.02.14/
Дугаар 40. “Оюутан цэрэг” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай” /2014.02.14/
Дугаар 147. “Төсвийн хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” /2014.05.10/
Дугаар 222. “Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалыг хайх, ашиглах тусгай журам батлах тухай” /2014.07.09/
Дугаар 242. “Сумын хөгжлийн индекс тооцох аргачлал батлах тухай” /2014.07.28/
Дугаар 279. “Ахуйн үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөр” /2014.08.28/
Дугаар 298. “Хөтөлбөр батлах тухай /Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр/” /2014.09.18/
Дугаар 332. “Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай” /2014.10.11/
Дугаар 384. “Журам батлах тухай /Шилэн данс/”/2014.12.15/
Дугаар 405. “Төрийн жинхэнэ албан хаагчид нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам” /2014.12.30/
Дугаар 08. “Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай” /2015.01.12/
Дугаар 24. “Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам” /2015.01.26/
Дугаар 53. “Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, асаргааны тэтгэмжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” /2015.02.09/
Дугаар 122. “Журам шинэчлэн батлах тухай /малчин, мал бүхий этгээдэд урамшуулал олгох тухай/” /2015.03.30/
Дугаар 183. “Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн 2015 оны хэмжээг тогтоох тухай” /2015.05.11/
Дугаар 248. “Түрээсийн орон сууц хөтөлбөр батлах тухай” /2015.06.15/
Дугаар 263. “Журам батлах тухай /Хог хаягдлыг дахин боловсруулах, урамшуулах/” /2015.06.29/
Дугаар 264. “Жагсаалт батлах тухай /Аюултай хог хаягдал/” /2015.06.29/
Дугаар 288. “Аргачлал батлах тухай /Хог хаягдлын норматив тогтоох тухай/” /2015.07.07/

Дугаар 249  “Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам”” /2016.05.09/

Дугаар 89 ”Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам” /2017.03.15/
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ
Дугаар 02. “Төрийн жинхэнэ албанд туршилтын хугацаа хэрэглэх болзол, журам” /2003.01.27/
Дугаар 18. “Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам” /2004.06.15/
Дугаар 34. “Ажлын байр(албан тушаал)-ны тодорхойлолт, Ажлын байр (албан тушаал)-ны тодорхойлолт боловсруулах заавар” /2004.11.08/
Дугаар 99. “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам” /2010.11.18-ны өдрийн 123 дугаар тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт орсон/
Дугаар 129. “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам”/2010.12.01/
Дугаар 60. “Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам” /2013.04.11/
Дугаар 71. “Төрийн албаны тэргүүний ажилтан” тэмдгээр шагнах журам /2013.04.24/.
Дугаар 86. “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах” журам, заавар /2013.05.17/.
Дугаар 128. “Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам батлах тухай” /2013.06.24/
Дугаар 126. “Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж, дүгнэх журам” /2014.10.24/
Дугаар 14. “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ, дүгнэлт гаргах заавар”
“Төсвийн шууд захирагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүнэх журам”, Менежерийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам”, Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам”
УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ТОГТООЛ
Дугаар 33. “Хөдөлмөрийн тухай хуулийн зарим зүйл, заалтыг тайлбарлах тухай” /2006.07.03/
Дугаар 08. “Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн зарим зүйл, заалтыг тайлбарлах тухай” /2009.03.31/
Дугаар 08. “Төрийн албаны тухай хуулийн зарим зүйл, заалтыг тайлбарлах тухай” /2010.04.26/
САЛБАРЫН САЙДЫН ТУШААЛ
1. Эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллын сайдын тушаал
Дугаар 128. “Хөдөлмөрийн гэрээний нөхцөлийг тодорхойлох тухай зөвлөмж” /2000.05.05/
Дугаар 166. “Ээлжийн амралт олгох заавар, олговор тооцох журам” /2000.06.14/
2.Сангийн сайдын тушаал
Дугаар 133. “Тендерийн жишиг баримт шинэчлэн батлах тухай” /2009.06.04/
Дугаар 238. “Төсвийн урамшуулал олгох хувь, хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, түүнийг зарцуулах, тайлагнах, нягтлан бодох бүртгэлд тусгах, хяналт тавих журам” /2012.11.15/
Дугаар 239. “Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам” /2012.11.15/
Дугаар 244. “Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам батлах тухай” /2012.11.19/
Дугаар 264. “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам” /2012.12.13/
Дугаар 275. “Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэл боловсруулах заавар” /2012.12.20/
Дугаар 276. “Төсвийн байгууллагын мөнгөн кассын ажиллагааны журам” /2012.12.21/
Дугаар 290. “Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн журам” /2012.12.27/
Дугаар 294. “Төсвийн ерөнхий, ахлах нягтлан бодогчид тавигдах шаардлага, шалгуур журам” /2012.12.28/
Дугаар 20/19. “Жолоочийн даатгалын санд хөрөнгө шилжүүлэх журам” /2013.01.02/
Дугаар 11. “Ашигт малтмалын нөөц ашигласаны төлбөрийг хуваарилах, зарцуулах, тайлагнах заавар” /2013.01.15/
Дугаар 24/А-9. “Засгийн газрын болон төсвийн байгууллагын дансыг Монгол банк, арилжааны банкинд нээх, хаах журам” /2013.01.24/
Дугаар 29. “Дотоод аудитын хорооны дүрэм батлах тухай” /2013.01.30/
Дугаар 39. “Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам, жишиг бичиг баримт” /2013.02.21/
Дугаар 43. “Заавар батлах тухай /Орон нутгийн хөгжлийн сан/” /2014.03.06/
Дугаар 73. “Төсвийн захирагчийн төсөвт зохицуулалт хийх журам, төсвийн санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрхийн журам” /2013.03.30/
Дугаар 65. “Төрийн сангийн үйл ажиллагааны дотоод хяналтын журам” /2014.03.27/
Дугаар 95. “Засгийн газрын санхүүгийн удирдлагын мэдээллийн системд мөрдөх журам” /2014.03.30/
Дугаар 90. “Орон нутгийн санхүү, төрийн сангийн ажилтны ажил үүргийн жишиг заавар батлах тухай” /2015.04.15/
3. Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын тушаал
Дугаар А/299. “Чиглэл батлах тухай” /2013.08.14/
Дугаар А/49, А/56. “Монгол Улсын Их, Дээд сургуульд суралцаж байгаа оюутан залуусыг суралцах хугацаанд нь цэргийн сургалтанд хамруулж, цэргийн алба хаалгах журам” /2014.03.05/
Дугаар А/112. “Чиглэл батлах тухай” /2014.03.24/
Дугаар А/245. “Цэцэрлэгийн хомсдлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” /2014.06.04/
4. Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын тушаал
Дугаар А-156. “Ус ашиглах, хэрэглээг тоолууржуулах журам” /2013.05.16/
Дугаар А140/63. “Ойг хамгаалах, тарьц суулгац ургуулах ажлыг урамшуулах журам” /2014.03.31/
Дугаар 115. “Хог хаягдлын мэдээллийн санг бүрдүүлэх, мэдээллээр үйлчлэх журам” /2014.04.09/
Дугаар 116. “Хог хаягдлын улсын тоо бүртгэл хөтлөх, тайлагнах журам” /2014.04.09/
Дугаар A-80/A-28/73. “Жагсаалт батлах тухай / 2015 онд хөдөө аж ахуйд ургамал хамгааллын зориулалтаар ашиглаж болох пестицидийн жагсаалт/” /2015.02.25/
Дугаар А-138. “Аргачлал батлах тухай /Уул уурхайн ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газарт нөхөн сэргээлт хийх/” /2015.03.30/
Дугаар A-230/127. “Журам батлах тухай /Усан сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдөх тухай/”/2015.06.05/
5. Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын тушаал
Дугаар А/74. “Журам батлах тухай /Малыг бүртгэх, мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх тухай/” /2011.05.12/
Дугаар А/86. “Өвчний жагсаалт, заавар батлах тухай /Хорио цээр, хязгаарлалтын дэглэм тогтоох мал амьтны өвчний жагсаалт/” /2011.06.02/
Дугаар A/169. “Мэдээллийн шинэчилсэн маягт, график батлах тухай” /2011.09.20/
Дугаар А/90. “Жагсаалт батлах тухай /хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон ургамал, хөнөөлт шавьж/” /2015.06.26/
6. Хууль зүйн сайдын тушаал
Дугаар А/125. “Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн ажлын үр дүнг үнэлж дүгнэх журам”/2014.07.10/
7. Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын тушаал
Дугаар А/77. “Монгол улсын хүн амын насжилтын стратегийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлах тухай” /2014.07.07/
8. Хөдөлмөрийн сайдын тушаал
Дугаар А/240. “Аргачлал батлах тухай/Аж ахуйн нэгж байгууллагад хөдөлмөрийн бүтээмж тооцох “ /2014.11.04/
9. Эрүүл мэнд, спортын сайд
Дугаар 377. “Усны аюулгүй байдлыг хангах талаарх заавар, журмыг шинэчлэн батлах тухай” /2010.10.28/
Дугаар 247. “Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагааны  журмыг шинэчлэн батлах тухай” /2013.07.09/
Дугаар 415. “Эмийн гаж нөлөө болон аюулгүй байдлын мэдээллийг бүртгэн, мэдээлэх журам батлах тухай” /2013.11.07/
Дугаар 194. “Донорт эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг хөнгөлөлттэй үзүүлэх, эрүүл мэндийн үзлэгт үнэ төлбөргүй хамруулах журам батлах тухай” /2015.05.13/
10. Архивын Ерөнхий газар, Үндэсний архивын газрын даргын тушаал
Дугаар 59. “Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар” /2007.06.07/
Дугаар 68. “Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар батлах тухай” /2009.07.07/
Дугаар 02. “Зохион байгуулалт, захирамжлалын баримт бичгийн стандарт” /2011.01.27/
АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ
Дугаар 1. “Говьсүмбэр аймгийн ИТХ-ын шагнал” /2008.05.14/
Дугаар 5. “Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн тэмдэгтийн хураамжийг тогтоох” /2011 он/
Дугаар 03. “Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн цогц бодлого” /2011.08.03/
Дугаар 15. “Аймгийн эдийн засгийн чадавхийг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай” /2012.10.15/
Дугаар 05. “Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр” /2016.11.30/
Дугаар 65. “Соёл, урлагийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр” /2016.12.02/
Дугаар 65. “Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр” /2016.12.02/
Дугаар 66. “Эрүүл мэндийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр” /2016.12.02/
Дугаар 67. “Боловсролыг дэмжих хөтөлбөр батлах”/2016.12.02/

Дугаар 72 “Төрийн албан хаагчдын харилцаа, хандлага, ёс зүйг сайжруулахад чиглэсэн дэд хөтөлбөр” /2016.12.02/

Дугаар 71 “Зорилтот бүлэгт чиглэсэн дэд хөтөлбөр” /2016.12.02/

Дугаар 75 “Жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр” /2016.12.02/
Дугаар 18. “Байгаль орчны мастер төлөвлөгөө батлуулах тухай” /2014 он/
Дугаар 21. “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, архидан согтуурахтай тэмцэх дэд хөтөлбөр” /2014.05.06/
Дугаар 05. “Дэлхий, тив, улсын зэрэглэлтэй тэмцээнд амжилттай оролцож медаль хүртсэн тамирчин, түүний дасгалжуулагчийг шагнаж урамшуулах журам” /2015.02.09/
Дугаар 05. “Аймгийн 2017 оны төсвийн тодотгол батлах тухай” /2017.02.24/
Дугаар 07. “Мод тарьсан иргэн, аж ахуйн нэгжийг урамшуулах журам” /2015 он/
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ
Дугаар А/57. “Нийтийн биеийн тамир, спортын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай”
Дугаар А/238. “Сумдын Орон тооны бус хууль зүйн албаны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, тайлан бичих заавар, мэдээ тайлангийн маягт, ажил дүгнэх журам” /2013.05.20/
Дугаар А/260. “Аймгийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний дэг шинэчлэн батлах тухай
Дугаар А/246. “Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний сургалт явуулах тухай”
Дугаар А/228. “Цэргийн албаны ээлжит цэрэг татлага, халалтын ажлыг зохион байгуулж явуулах тухай”
Дугаар А/285. “Маягт, заавар батлах тухай /Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл”/ /2014 он/
Дугаар А/286. “Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайх, ашиглахтай холбогдох улсын тэмдэгтийн хураамжийг төвлөрүүлэх тухай” /2014 он/
Дугаар А/127. “Аймгийн Засаг даргаас олгох шагналын журам”
Дугаар А/264. “Баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам” /2017 он/
Дугаар А/336. “Цэрэг, технийкийн шинэчилсэн тоо бүртгэл явуулах тухай”

Дугаар А/334 “Аялал жуулчлалын маршрут тогтоох тухай”


 

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4