« Буцах

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах өдрийн баярыг сумандаа тэмдэглэн өнгөрүүллээ

Сумын "Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Олон улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан Баярын арга хэмжээг 2017 оны 12 сарын 04-ний өдөр сумандаа зохион байгууллаа.

undefined  undefined

Арга хэмжээний үеэр сумын удирдлагын зүгээс 2 иргэнийг шагнаж урамшуулан караоке дууны тэмцээнийг зохион байгууллаа.

undefined  undefined

Сумын "Шивээговийн залуус" фэйсбүүк группын залуусын төлөөлөл хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүндэтгэл үзүүлж, азтанг шалгарууллаа.

undefined   undefined

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4