« Буцах

Угийн бичгийн сургалт зохион байгуулагдлаа

Сумын “Хүүхэд, залуучуудын хөгжлийг дэмжих” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Говьсүмбэр аймгийн “Ураг удам, уламжлалын холбоо”-той хамтран Шивээговь сумын иргэдэд “Угийн бичиг хөтлөлт” сэдэвт сургалтыг 2017 оны 10 сарын 20-ны өдөр зохион байгууллаа.

Сургалтын зарыг сумын зарын самбарууд болон интернет орчинд тавьж иргэдэд мэдээлж, суманд үйл ажиллагаа явуулж буй албан байгууллагуудад албан тоотоор мэдэгдэж ажилласнаар сумын 135 иргэнийг хамруулж, угийн бичгийн ач холбогдол, хөтлөх арга зүйн талаарх мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлсэн. 

Сургалтыг аймгийн “Ураг удам, уламжлалын холбоо”-ны тэргүүн Д.Цогбадрах ажил гүйцэтгэх гэрээний дагуу зохион байгуулсан.

undefined undefined

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4