« Буцах

Сумын ЗДТГ-ын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомж дүрэм, журмын жагсаалт

 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1.    Авлигын эсрэг /2006.07.06/
2.    Авто замын тухай хууль /1998.01.02/
3.    Авто тээврийн тухай хууль /1999.06.04/
4.    Агаарын тухай хууль /2012.05.17/
5.    Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль /2001.02.01/
6.    Амьтны тухай хууль /2012.05.17
7.    Ариун цэврийн тухай хууль /1998.05.07/
8.    Ашигт малтмалын тухай хууль /2006.07.08/
9.    Архивын тухай хууль /1998.01.02/
10.    Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай /2005.12.08/
11.    Аудитын тухай /2015.06.19/
12.    Байгууллагын нууцын тухай /1995.05.16/
13.    Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль/1995.03.30/
14.    Барилгын тухай хууль /2008.02.05/
15.    Боловсролын тухай /2002.05.03/
16.    Бага, дунд боловсролын тухай /2002.05.03/
17.    Биеийн тамир, спортын тухай /2003.10.31/
18.    Газрын тухай хууль /2002.06.07/
19.    Газрын хэвлийн тухай //1988.11.29/
20.    Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай /1997.12.05/
21.    Гэр бүлийн тухай /1999.06.11/
22.    Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай /2004.05.13/
23.    Дайны байдлын тухай /1998.05.15/
24.    Дайн бүхий байдлын тухай /1998.01.08/
25.    Дайчилгааны тухай хууль /1998.05.15/
26.    Дархлаажуулалтын тухай /2000.04.20/
27.    Даатгалын тухай /2004.04.30/
28.    Донорын тухай /2000.01.28/
29.    Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай /2011.02.02/
30.    Зар сурталчилгааны тухай /2002.05.30/
31.    Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай /2015.07.08/
32.    Засгийн газрын тусгай сангийн тухай /2006.06.29/
33.    Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль /1995.04.17/
34.    Концессын тухай /2010.01.28/
35.    Монгол Улсын үндсэн хууль /1992.01.13/
36.    Монгол хэлний тухай /2015.02.12/
37.    Монгол Улсын Батлан хамгаалахын тухай хууль /1993.10.13/
38.    Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай /2011.06.16/
39.    Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай /2006.12.15/
40.    Малын индексжүүлсэн даатгалын тухай хууль /2014.06.13/
41.    Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай /2001.06.07/
42.    Монгол улсын 2015 оны төсвийн тухай /2014.11.14/
43.    Монгол Улсын иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль /1992.05.04/
44.    Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай /2002.11.28/
45.    Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай /1994.06.07/
46.    Нийгмийн халамжийн тухай /2012.01.19/
47.    Номын сангийн тухай /2014.12.19/
48.    Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай /2012.01.19/
49.    Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай /2003.12.18/
50.    Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль /2015.06.19/
51.    Ойн тухай /2012.05.17/
52.    Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласаны төлбөрийн тухай /2012.05.17/
53.    Онц байдлын тухай хууль /1995.11.14/
54.    Олон хүүхэд төрүүлж өсгөсөн эхийг урамшуулах тухай /2010.06.25/
55.    Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай
56.    Соёлын өвийг хамгаалах тухай /2014.05.15/
57.    Соёлын тухай /1996.04.11/
58.    Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль /2008.05.23/
59.    Статистикийн тухай /1997.06.05/
60.    Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай /1994.11.15/
61.    Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай /2014.01.09/
62.    Татварын ерөнхий хууль /2008.05.20/
63.    Төрийн албаны тухай /2002.06.28/
64.    Төсвийн тухай /2011.12.23/
65.    Төрийн бус байгууллагын тухай /1997.01.31/
66.    Төрийн нууцын тухай /1995.04.18/
67.    Төсвийн тогтвортой байдлын тухай /2010.06.24/
68.    Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай /1996.05.27/
69.    Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай /2005.12.01/
70.    Төрийн хяналт шалгалтын тухай /2003.01.03/
71.    Ургамал хамгааллын тухай /2007.11.15/
72.    Усны тухай /2012.05.17/
73.    Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хууль /2001.12.27/
74.    Үндэсний их баяр наадмын тухай /2003.06.19/
75.    Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай /2015.07.09/
76.    Хувь хүний нууцын тухай /1995.04.21/
77.    Хөдөлмөрийн тухай /1999.05.14/
78.    Харилцаа, холбооны тухай /2001.10.18/
79.    Хаягжуулалтын тухай /2013.02.07/
80.    Хог хаягдлын тухай /2012.05.17/
81.    Хот байгуулалтын тухай /2008.05.29/
82.    Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай /2015.06.26/
83.    Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай /2011.10.06/
84.    Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай /2012.05.17/
85.    Хүнсний тухай /2012.12.20/
86.    Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай /1998.08.28/
87.    Хэмжлийн нэгдмэл байдлын тухай /1994.12.22/
88.    Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай /2005.12.08/
89.    Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай /2011.06.17/
90.    Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай /2008.05.22/
91.    Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх тухай /2012.12.13/
92.    Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай /1996.05.07/
93.    Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль /1994.06.13/
94.    Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай /2011.10.27/
95.    Шилэн дансны тухай /2014.07.01/
96.    Эрүүл мэндийн тухай /2011.05.05/
97.    Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай /2010.05.27/
98.    Эрүүл мэндийн даатгалын тухай /2015.01.29/
99.    Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай /2015.08.07/

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

Дугаар 109. “Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолын журам” /1995.05.15/
Дугаар 71. “Монгол улсын цол хүртээх, одон, медалиар шагнах журам”-ыг батлах тухай /1999.05.07/
Дугаар 17. “Морин хуураа дээдлэн, дэлгэрүүлэх тухай” /2002.02.11/
Дугаар 133. “Үндэсний сурын харвааг хөгжүүлэх тухай” /2002.10.01/
Дугаар 172. “Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүн, тэдгээрийг дайчлах журам” /2002.11.08/
Дугаар 134. “Уртын дуугаа өвлөн дэлгэрүүлэх тухай” /2004.09.01/
Дугаар 01. “Монгол хөөмийн урлагийг хөгжүүлэх тухай” /2006.01.05/
Дугаар 302. “Монгол Улсын төрийн шагналын дүрэм батлах тухай” /2006.09.29/
Дугаар 97. “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгуулж байх тухай /2007.05.24/
Дугаар 53. “Нийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх” /2010.03.26/
Дугаар 158. “Номын баярын өдөр тэмдэглэх тухай” /2012.08.24/
Дугаар 63. “Мод тарих үндэсний өдөр батлах тухай” /2010.04.14/
Дугаар 178. “Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай /Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах тухай/” /2013.11.25/
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ
Дугаар 43. “Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөрийг батлах тухай” /1995.06.23/
Дугаар 73. “Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам батлах тухай” /1995.10.17/
Дугаар 73. “Улсын их хурлын тогтоол төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зиндаа, түүнтэй адилтгах төрийн албан тушаалтны зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай” /2002.11.08/
Дугаар 14. “Төрийн байгууллага болон төрийн жинхэнэ албан хаагч, уг албанд нэр дэвшигчийн хооронд төрийн албатай холбогдсон асуудлаар гарсан маргааныг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх журам” /2003.05.08/
Дугаар 13. “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам” /2003.05.08/
Дугаар 21. “Монгол Улсын төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлогыг батлах тухай” /2004.04.23/
Дугаар 24. “Монгол Улсын төрийн албаны шинэтгэлийн дунд хугацааны стратеги”-ийн баримт бичгийг батлах тухай” /2004.04.30/
Дугаар 12. “Монгол Улсын мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого батлах тухай” /2008.01.31/
Дугаар 64. “Төр, хувийн хэвшлийн талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай” /2009.10.15/
Дугаар 33. “Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах болзол, “Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах иргэний төлөх төлбөрийн хэмжээг тогтоох сүлжээг батлах тухай” /2009.04.30/
Дугаар 81. “Нийгмийн халамжийг сайжруулах талаар авах арга хэмжээний тухай” /2009.11.25/
Дугаар 95. “Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх талаар төрөөс баримтлах бодлого” /2009.12.24/
Дугаар 48. “Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал батлах тухай” /2010.07.15/
Дугаар 52. “Төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлого батлах тухай” /2012.05.22/
Дугаар 37. “Монгол улсын Засгийн газрын 2012-оос 2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай” /2012.09.18/
Дугаар 20. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл  ахуйн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” /2013.02.07/
Дугаар 18. “Төрөөс эрдэс баялагийн салбарт баримтлах бодлого батлах тухай” /2014 .01.16/
Дугаар 43.  “Ногоон хөгжлийн бодлого батлах тухай” /2014.06.13/
Дугаар 53. “Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай” /2014.07.01/
Дугаар 52. “Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай” /2015.06.11/
Дугаар 62. “Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай” /2015.06.19/
Дугаар 63. “Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого батлах тухай” /2015.06.19/
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
Дугаар 96. “Төрийн албан хаагчид нэмэгдэл олгох журам батлах тухай” /1995.06.14/
Дугаар 19. “Төрийн захиргааны мэргэшсэн албан хаагч бэлтгэх, мэргэшлийг дээшлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” /1997.01.15/
Дугаар 52. “Засгийн газрын салбарын тэргүүний ажилтан буюу хүндэт тэмдгийн тухай” /1997.02.19/
Дугаар 54. “Аймаг, нийслэлийн Засаг даргаас олгох шагналын тухай” /1997.02.19/
Дугаар 253. “Төрийн захиргааны албан хаагчийг сэлгэн ажиллуулах журам” /1997.12.24/
Дугаар 52. “Төрийн үйлчилгээний албаны зарим албан хаагчид олгох нэмэгдэл хөлс, нэмэгдлийн доод хэмжээ” /1998.04.15/
Дугаар 96. “Төрийн албаны сургалт ба мэдлэг чадвар бий болгох хөтөлбөр батлах тухай” /1999.06.18/
Дугаар 198. “Зардлын норматив, журам батлах тухай” /1999.11.24/
Дугаар 2. “Зэвсэгт хүчин, хилийн цэргийн офицер, ахлагч нарт төрийн тусгай алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухай” /2000.01.05/
Дугаар н/112. “Дайчилгааны тухай Монгол Улсын хуулийг хэрэгжүүлэх зарчим арга хэмжээний тухай” /2000/
Дугаар 120. “Уур амьсгалын өөрчлөлт үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” /2000.07.19/
Дугаар мн/110. “Дайчилгааны тухай Монгол Улсын хуулийг хэрэгжүүлэх зарчим арга хэмжээний тухай” /2001/
Дугаар 248. “Ойн тухай үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” /2001.10.31/
Дугаар 230. “Төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагыг дайны байдлын үеийн бүтэц зохион байгуулалт, үйл ажиллагаанд шилжүүлэх журмын тухай” /2002/
Дугаар 120. “Зардлын норматив, нийтлэг жишиг батлах тухай” /2002.06.11/
Дугаар 146. “Чанарын болон байгаль орчны удирдлага /менежмент/-ыг дэмжих үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” /2002.07.08/
Дугаар 182. “Ус цаг уур, орчны хяналт- шинжилгээний салбарыг 2015 он хүртэлх хугацаанд хөгжүүлэх хөтөлбөр” /2002.09.09/
Дугаар 230. “Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний тайван цагийн сургалтыг зохион байгуулах журам” /2002.11.13/
Дугаар 160. “Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр батлах тухай” /2003.06.24/
Дугаар 112. “Төрийн албан хаагчид тусламж олгох нөхцөл, журам” /2004.05.05/
Дугаар 67. “Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай” /2005.04.01/
Дугаар 190. “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулах журам” /2007.08.01/
Дугаар 303. “Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалах, сэргээн засварлах үндэсний хөтөлбөр” /2007.11.21/
Дугаар 354. “Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай” /2007.12.26/
Дугаар 49. “Цэргийн албыг дүйцүүлэн хаах журам” /2008.12.03/
Дугаар 175. “Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын жагсаалт батлах тухай” /2008.05.14/
Дугаар 194. “Цэргийн албыг сайн дурын үндсэн дээр гэрээгээр хаах журам” /2008.05.28/
Дугаар 67. “Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтцийг шинэчлэн тогтоох тухай” /2008.12.24/
Дугаар 05. “Нийтийн биеийн тамир, спортын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” /2009.01.01/
Дугаар 13. “Сумын Засаг даргын Тамгын газрын орон тооны хязгаарыг тогтоох тухай” /2009.01.14/
Дугаар 143. “Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт ” /2009.05.14/
Дугаар 157. “Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” /2009.05.27/
Дугаар 173. “Хоршоо хөгжүүлэх нийгмийн хэмжээний хөтөлбөр-П”/2009.06.10/
Дугаар 60. “Чацаргана хөтөлбөр батлах тухай” /2010.03.10/
Дугаар 88. “Хөгжлийн индексийн тухай” /2010.04.07/
Дугаар 90. “Цөлжилттэй тэмцэх хөтөлбөр батлах тухай” /2010.04.14/
Дугаар 172. “Түүхэн үйл явдлын ой, тэмдэглэлт өдрийг тэмдэглэх, гавъяат үйлстнийг алдаршуулах, дурсгалыг нь мөнхжүүлэх журам” /2010.07.07/
Дугаар 48. “Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал батлах тухай” /2010.07.15/
Дугаар 271. “Жишиг хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай /Наадмын санхүүжилт/” /2010.10.20/
Дугаар 288. “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм” /2010.11.10/
Дугаар 334. “Нийгмийн үйлчилгээний жишиг норматив батлах тухай” /2010.12.22/
Дугаар 8. “Хүүхэд хамгааллын төв байгуулах тухай” /2011.01.12/
Дугаар 32. “Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх цогц хөтөлбөр” /2011.02.01/
Дугаар 36. “Хувийн хэвшлийн хөгжлийг дэмжих үндэсний стратеги батлах тухай” /2011.02.09/
Дугаар 62. “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам” /2011.03.02/
Дугаар 145. “Өндөр хурдны өргөн зурвасын сүлжээ үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” /2011.05.03/
Дугаар 277. “Нэн ховор, ховор амьтдыг хамгаалах хөтөлбөр батлах тухай” /2011.09.21/
Дугаар 303. “Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийг устгах үндэсний хөтөлбөр” /2011.10.26/
Дугаар 312. “Төрийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай” /2011.11.09/
Дугаар 359. “Эрүүл хот, дүүрэг, сум, баг, ажлын байр, сургууль бий болгох үндэсний хөтөлбөр” /2011.12.16/
Дугаар 2. “Өрхийн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр” /2012.01.04/
Дугаар 17. “Төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журам”/2012.01.18/
Дугаар 61. “Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд үндэсний дөрөв дэх хөтөлбөр”/2012.02.29/
Дугаар 122. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах” Үндэсний дөрөв дэх хөтөлбөр” /2012.04.18/
Дугаар 146. “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үндэсний стратеги батлах тухай” /2012.05.02/
Дугаар 185. “Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж олгох журам, Ахмад настанд тусламж хөнгөлөлт үзүүлэх журам, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд тусламж, хөнгөлөлт үзүүлэх журам)” /2012.05.30/
Дугаар 255. “Ойн талбайн норматив, байршил батлах тухай” /2012.07.25/
Дугаар 30. “Орон нутгийн хөгжлийн сан болон орон нутгийн хөгжлийн сангаас олгох шилжүүлэг тооцох аргачлал, орон нутгийн төсвийн суурь зарлага тооцох аргачлал” /2012.09.15/
Дугаар 30. “Орон нутгийн төсвийн аргачлал батлах тухай” /2012.09.15/
Дугаар 115. “Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих журам батлах тухай” /2012.11.03/
Дугаар 120. “Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө” /2012.11.03/
Дугаар 129. “Дотоод аудитын дүрэм батлах тухай” /2012.11.17/
Дугаар 151. “Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтанд оруулах дүрэм батлах тухай” /2012.12.01/
Дугаар 171. “Барилгын материалын үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөр батлах тухай” /2012.12.15/
Дугаар 206. “Төсвийн тусгай шаардлагыг хангуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих журам” /2012.12.22/
Дугаар 68. “Босго үнэ шинэчлэн батлах тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журмыг сонгоход баримтлах босго үнэ/” /2013.03.02/
Дугаар 93. “Журам батлах тухай /агнуур зохион байгуулалт/” /2013.03.16/
Дугаар 205. “Журам шинэчлэн батлах тухай /ойн зохион байгуулалт хийх/” /2013.03.22/
Дугаар 153. “Нэг цонхны үйлчилгээ”-ний төвийн үйл ажиллагааны журам” /2013.04.27/
Дугаар 169. “Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах журам” /2013.05.11/
Дугаар 226. “Сумдын хөгжлийн загвар болон түүнд хамаарах нэг маягийн загвар зургийн жагсаалт батлах тухай” /2013.06.22/
Дугаар 280. “Журам батлах тухай /Хаягжуулалт/” /2013.08.02/
Дугаар 281. “Конвенцийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай” /2013.08.02/
Дугаар 295. “Зөв Монгол хүүхэд” үндэсний хөтөлбөр” /2013.08.16/
Дугаар 303. “Жагсаалт батлах тухай /Байгальд халгүй техник, тоног, төхөөрөмж/” /2013.08.23/
Дугаар 320. “Монгол улсын дипломат, албан паспорт, буцах үнэмлэх олгох, эзэмших, хадгалах журам” /2013.09.18/
Дугаар 326. “Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох, хөнгөлөх тухай” /2013.09.21/
Дугаар 322. “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам” /2013.09.21/
Дугаар 374. “Журам батлах тухай /Байгаль орчны үнэлгээ/” /2013.11.16/
Дугаар 394. “Журам шинэчлэн батлах тухай  /Малчин, мал бүхий этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгох тухай/” /2013.11.30/
Дугаар 389. “Төлөвлөгөө батлах тухай /Улсын усны нөөцийн менежментийн нэгдсэн төлөвлөгөө/” /2013.11.30/
Дугаар 416. “Эрүүл насжилт, настны эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр” /2013.12.14/
Дугаар 12. “Журам батлах тухай /Улсын төсвийн хөрөнгөөр судалж тогтоосон газрын доорх усны нөөцийн эрэл хайгуул, судалгааны зардлыг ус ашиглагчаар эргүүлэн төлүүлэх тухай/” /2014.01.18/
Дугаар 29. “Зарим аймгийн дулаан хангамжийг сайжруулах төслийг эрчимжүүлэх тухай” /2014.01.28/
Дугаар 34. “Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний хоёр дахь хөтөлбөр батлах тухай” /2014.02.07/
Дугаар 43. “Журам шинэчлэн батлах тухай /Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлыг төлөвлөх, зарцуулах/” /2014.02.14/
Дугаар 40. “Оюутан цэрэг” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай” /2014.02.14/
Дугаар 147. “Төсвийн хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” /2014.05.10/
Дугаар 222. “Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалыг хайх, ашиглах тусгай журам батлах тухай” /2014.07.09/
Дугаар 242. “Сумын хөгжлийн индекс тооцох аргачлал батлах тухай” /2014.07.28/
Дугаар 278. “Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих хөтөлбөр (2014-2016) батлах тухай” /2014.08.28/
Дугаар 279. “Ахуйн үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөр” /2014.08.28/
Дугаар 298. “Хөтөлбөр батлах тухай /Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр/” /2014.09.18/
Дугаар 332. “Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай” /2014.10.11/
Дугаар 341. “Хөтөлбөр батлах тухай /Удаан задардаг органик бохирдуулагчийн тухай/” /2014.10.18/
Дугаар 384. “Журам батлах тухай /Шилэн данс/”/2014.12.15/
Дугаар 405. “Төрийн жинхэнэ албан хаагчид нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам” /2014.12.30/
Дугаар 08. “Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай” /2015.01.12/
Дугаар 24. “Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам” /2015.01.26/
Дугаар 53. “Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, асаргааны тэтгэмжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” /2015.02.09/
Дугаар 122. “Журам шинэчлэн батлах тухай /малчин, мал бүхий этгээдэд урамшуулал олгох тухай/” /2015.03.30/
Дугаар 183. “Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн 2015 оны хэмжээг тогтоох тухай” /2015.05.11/
Дугаар 248. “Түрээсийн орон сууц хөтөлбөр батлах тухай” /2015.06.15/
Дугаар 263. “Журам батлах тухай /Хог хаягдлыг дахин боловсруулах, урамшуулах/” /2015.06.29/
Дугаар 264. “Жагсаалт батлах тухай /Аюултай хог хаягдал/” /2015.06.29/
Дугаар 288. “Аргачлал батлах тухай /Хог хаягдлын норматив тогтоох тухай/” /2015.07.07/
Дугаар 292. “Хөдөө аж ахуйн салбарын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай” /2015.07.07/
Дугаар 293. “Төв суурин газрын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай” /2015.07.07/
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ
Дугаар 02. “Төрийн жинхэнэ албанд туршилтын хугацаа хэрэглэх болзол, журам” /2003.01.27/
Дугаар 18. “Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам” /2004.06.15/
Дугаар 34. “Ажлын байр(албан тушаал)-ны тодорхойлолт,Ажлын байр(албан тушаал)-ны тодорхойлолт боловсруулах заавар” /2004.11.08/
Дугаар 99. “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам” /2010.11.18-ны өдрийн 123 дугаар тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт орсон/
Дугаар 129. “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам”/2010.12.01/
Дугаар 60. “Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам” /2013.04.11/
Дугаар 71. “Төрийн албаны тэргүүний ажилтан” тэмдгээр шагнах журам /2013.04.24/.
Дугаар 86. “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах” журам, заавар /2013.05.17/.
Дугаар 128. “Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам батлах тухай” /2013.06.24/
Дугаар 126. “Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж, дүгнэх журам” /2014.10.24/
Дугаар 14. “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ, дүгнэлт гаргах заавар”
“Төсвийн шууд захирагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүнэх журам”, Менежерийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам”, Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам”

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ТОГТООЛ

Дугаар 33. “Хөдөлмөрийн тухай хуулийн зарим зүйл, заалтыг тайлбарлах тухай” /2006.07.03/
Дугаар 08. “Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн зарим зүйл, заалтыг тайлбарлах тухай” /2009.03.31/
Дугаар 08. “Төрийн албаны тухай хуулийн зарим зүйл, заалтыг тайлбарлах тухай” /2010.04.26/

САЛБАРЫН САЙДЫН ТУШААЛ

1. Эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллын сайдын тушаал
Дугаар 128. “Хөдөлмөрийн гэрээний нөхцөлийг тодорхойлох тухай зөвлөмж” /2000.05.05/
Дугаар 166. “Ээлжийн амралт олгох заавар, олговор тооцох журам” /2000.06.14/
2.Сангийн сайдын тушаал
Дугаар 133. “Тендерийн жишиг баримт шинэчлэн батлах тухай” /2009.06.04/
Дугаар 238. “Төсвийн урамшуулал олгох хувь, хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, түүнийг зарцуулах, тайлагнах, нягтлан бодох бүртгэлд тусгах, хяналт тавих журам” /2012.11.15/
Дугаар 239. “Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам” /2012.11.15/
Дугаар 244. “Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам батлах тухай” /2012.11.19/
Дугаар 264. “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам” /2012.12.13/
Дугаар 275. “Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэл боловсруулах заавар” /2012.12.20/
Дугаар 276. “Төсвийн байгууллагын мөнгөн кассын ажиллагааны журам” /2012.12.21/
Дугаар 290. “Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн журам” /2012.12.27/
Дугаар 294. “Төсвийн ерөнхий, ахлах нягтлан бодогчид тавигдах шаардлага, шалгуур журам” /2012.12.28/
Дугаар 20/19. “Жолоочийн даатгалын санд хөрөнгө шилжүүлэх журам” /2013.01.02/
Дугаар 11. “Ашигт малтмалын нөөц ашигласаны төлбөрийг хуваарилах, зарцуулах, тайлагнах заавар” /2013.01.15/
Дугаар 24/А-9. “Засгийн газрын болон төсвийн байгууллагын дансыг Монгол банк, арилжааны банкинд нээх, хаах журам” /2013.01.24/
Дугаар 29. “Дотоод аудитын хорооны дүрэм батлах тухай” /2013.01.30/
Дугаар 39. “Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам, жишиг бичиг баримт” /2013.02.21/
Дугаар 43. “Заавар батлах тухай /Орон нутгийн хөгжлийн сан/” /2014.03.06/
Дугаар 73. “Төсвийн захирагчийн төсөвт зохицуулалт хийх журам, төсвийн санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрхийн журам” /2013.03.30/
Дугаар 65. “Төрийн сангийн үйл ажиллагааны дотоод хяналтын журам” /2014.03.27/
Дугаар 95. “Засгийн газрын санхүүгийн удирдлагын мэдээллийн системд мөрдөх журам” /2014.03.30/
Дугаар 90. “Орон нутгийн санхүү, төрийн сангийн ажилтны ажил үүргийн жишиг заавар батлах тухай” /2015.04.15/
3. Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын тушаал
Дугаар А/299. “Чиглэл батлах тухай” /2013.08.14/
Дугаар А/49, А/56. “Монгол Улсын Их, Дээд сургуульд суралцаж байгаа оюутан залуусыг суралцах хугацаанд нь цэргийн сургалтанд хамруулж, цэргийн алба хаалгах журам” /2014.03.05/
Дугаар А/112. “Чиглэл батлах тухай” /2014.03.24/
Дугаар А/245. “Цэцэрлэгийн хомсдлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” /2014.06.04/
4. Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын тушаал
Дугаар А-156. “Ус ашиглах, хэрэглээг тоолууржуулах журам” /2013.05.16/
Дугаар А140/63. “Ойг хамгаалах, тарьц суулгац ургуулах ажлыг урамшуулах журам” /2014.03.31/
Дугаар 115. “Хог хаягдлын мэдээллийн санг бүрдүүлэх, мэдээллээр үйлчлэх журам” /2014.04.09/
Дугаар 116. “Хог хаягдлын улсын тоо бүртгэл хөтлөх, тайлагнах журам” /2014.04.09/
Дугаар A-80/A-28/73. “Жагсаалт батлах тухай / 2015 онд хөдөө аж ахуйд ургамал хамгааллын зориулалтаар ашиглаж болох пестицидийн жагсаалт/” /2015.02.25/
Дугаар А-138. “Аргачлал батлах тухай /Уул уурхайн ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газарт нөхөн сэргээлт хийх/” /2015.03.30/
Дугаар A-230/127. “Журам батлах тухай /Усан сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдөх тухай/”/2015.06.05/
5. Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын тушаал
Дугаар А/74. “Журам батлах тухай /Малыг бүртгэх, мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх тухай/” /2011.05.12/
Дугаар А/86. “Өвчний жагсаалт, заавар батлах тухай /Хорио цээр, хязгаарлалтын дэглэм тогтоох мал амьтны өвчний жагсаалт/” /2011.06.02/
Дугаар A/169. “Мэдээллийн шинэчилсэн маягт, график батлах тухай” /2011.09.20/
Дугаар А/90. “Жагсаалт батлах тухай /хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон ургамал, хөнөөлт шавьж/” /2015.06.26/
6. Хууль зүйн сайдын тушаал
Дугаар А/125. “Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн ажлын үр дүнг үнэлж дүгнэх журам”/2014.07.10/
7. Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын тушаал
Дугаар А/77. “Монгол улсын хүн амын насжилтын стратегийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлах тухай” /2014.07.07/
8. Хөдөлмөрийн сайдын тушаал
Дугаар А/240. “Аргачлал батлах тухай/Аж ахуйн нэгж байгууллагад хөдөлмөрийн бүтээмж тооцох “ /2014.11.04/
9. Эрүүл мэнд, спортын сайд
Дугаар 377. “Усны аюулгүй байдлыг хангах талаарх заавар, журмыг шинэчлэн батлах тухай” /2010.10.28/
Дугаар 247. “Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагааны  журмыг шинэчлэн батлах тухай” /2013.07.09/
Дугаар 415. “Эмийн гаж нөлөө болон аюулгүй байдлын мэдээллийг бүртгэн, мэдээлэх журам батлах тухай” /2013.11.07/
Дугаар 194. “Донорт эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг хөнгөлөлттэй үзүүлэх, эрүүл мэндийн үзлэгт үнэ төлбөргүй хамруулах журам батлах тухай” /2015.05.13/
10. Архивын Ерөнхий газар, Үндэсний архивын газрын даргын тушаал
Дугаар 59. “Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар” /2007.06.07/
Дугаар 68. “Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар батлах тухай” /2009.07.07/
Дугаар 02. “Зохион байгуулалт, захирамжлалын баримт бичгийн стандарт” /2011.01.27/

АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Дугаар 1. “Говьсүмбэр аймгийн ИТХ-ын шагнал” /2008.05.14/
Дугаар 5. “Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн тэмдэгтийн хураамжийг тогтоох” /2011 он/
Дугаар 03. “Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн цогц бодлого” /2011.08.03/
Дугаар 15. “Аймгийн эдийн засгийн чадавхийг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай” /2012.10.15/
Дугаар 04. “Ажиллах журам, тариф батлах тухай /Усан бассейн/” /2013.01.21/
Дугаар 05. “Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2013-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр” /2013.03.13/
Дугаар 65. “Соёл, урлагийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр” /2013.11.27/
Дугаар 65. “Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр” /2013.11.27/
Дугаар 66. “Аймгийн “Эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийн дэд хөтөлбөр” батлах тухай” /2013.11.27/
Дугаар 67. “Боловсролыг дэмжих хөтөлбөр батлах”/2013.11.27/
Дугаар 64. “Говьсүмбэр аймгийн иргэдийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх хөтөлбөр” /2013 он/
Дугаар 18. “Байгаль орчны мастер төлөвлөгөө батлуулах тухай” /2014 он/
Дугаар 22. “Сүмбэр үүлдрийн хурганы арьс худалдах, жишиг үнийг шинэчлэн тогтоох тухай” /2014 он/
Дугаар 19. “Хоршоо хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр батлах тухай” /2014.05.06/
Дугаар 21. “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, архидан согтуурахтай тэмцэх дэд хөтөлбөр” /2014.05.06/
Дугаар 27. “Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах, үйл ажиллагаа үр дүнг урамшуулах аймгийн дэд хөтөлбөр” /2014.09.27/
Дугаар 43. “Жирэмсэн болон амаржсан эх, хүүхдийг төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авахад дэмжлэг үзүүлэх журам” /2014.11.19/
Дугаар 04. “Үнэ тогтоох тухай /Боржигин сэцэн вангийн хошууны толь бичиг/” /2015.02.09/
Дугаар 05. “Дэлхий, тив, улсын зэрэглэлтэй тэмцээнд амжилттай оролцож медаль хүртсэн тамирчин, түүний дасгалжуулагчийг шагнаж урамшуулах журам” /2015.02.09/
Дугаар 05. “Аймгийн 2015 оны төсвийн тодотгол батлах тухай” /2015.02.24/
Дугаар 11. “Аймгийн сонгуулийн хороо байгуулах тухай” /2015.03.26/
Дугаар 07. “Мод тарьсан иргэн, аж ахуйн нэгжийг урамшуулах журам” /2015 он/

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

Дугаар А/57. “Нийтийн биеийн тамир, спортын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” /2009.03.03/
Дугаар А/149. “Нийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх” /2010.04.28/
Дугаар А/274. “Буцалтгүй тусламжийн хэмжээ тогтоох тухай” /2011.09.02/
Дугаар А/66. “Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Дотоод журам” /2011.10.04/
Дугаар А/99. “Хууль сахиулах байгууллагуудын удирдлагын хамтарсан ажлын уулзалтыг зохион байгуулах журам” /2013.05.06/
Дугаар А/238. “Сумдын Орон тооны бус хууль зүйн албаны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, тайлан бичих заавар, мэдээ тайлангийн маягт, ажил дүгнэх журам” /2013.05.20/
Дугаар А/260. “Аймгийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний дэг шинэчлэн батлах тухай” /2013.10.30/
Дугаар А/264. “Засаг даргын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, хурлын журмыг шинэчлэн батлах тухай” /2013.11.13/
Дугаар А/246. “Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний сургалт явуулах тухай” /2014.09.03/
Дугаар А/228. “Цэргийн албаны ээлжит цэрэг татлага, халалтын ажлыг зохион байгуулж явуулах тухай” /2014.10.06/
Дугаар А/332. “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хэсэг байгуулах тухай” /2014.12.03/
Дугаар А/285. “Маягт, заавар батлах тухай /Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл”/ /2014 он/
Дугаар А/286. “Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайх, ашиглахтай холбогдох улсын тэмдэгтийн хураамжийг төвлөрүүлэх тухай” /2014 он/
Дугаар А/337. “Аймгийн Засаг даргаас олгох шагналын журам”/2014.12.05/
Дугаар А/175. “Нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнд  хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам” /2014 он/
Дугаар А/02. “Цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэл явуулах тухай”/2015.01.07/
Дугаар А/32. “Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаасанд тооцох тухай” /2015.02.16/
Дугаар А/48. “Монгол цэргийн жавхаа уралдааныг зохион байгуулах тухай”/2015.02.27/
Дугаар А/50. “2015 онд сумдын төрийн сангийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт хийх төлөвлөгөө батлах тухай” /2015.02.27/
Дугаар А/86. “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, архидан согтуурахтай тэмцэх дэд хөтөлбөр”-ийг 2015 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /2015.03.10/
Дугаар А/104. “Эрүүл мэндийн газрын дүрэм бүтэц, орон тоог батлах тухай” /2015.04.01/
Дугаар А/182. “Цэргийн дүйцүүлэх албаны мөнгөн төлбөрийг зарцуулах тухай” /2015.06.10/
Дугаар А/183. “Дайчилгааны нэгдүгээр зэргийн бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний сургалт зохион байгуулах тухай” /2015.06.10/
Дугаар А/180. “Оюутан цэрэг-2015 хөтөлбөрт хамрагдагсдын нэр батлах тухай” /2015.06.10/
Дугаар А/233. “Эрүүл мэндийн чиглэлээр аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагуудад тавигдах нөхцөл, шаардлага батлах тухай” /2015.07.30/

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

Дугаар А/02. “Дүрэм батлах тухай” /2012.01.05/
Дугаар А/44. “Байгууллагын дотоодын бичиг баримттай ажиллах журам” /2012.07.30/
Дугаар А/22. “Говьсүмбэр аймгийн албан ёсны цахим хуудас ажиллуулах журам” /2013.05.10/
Дугаар А/32. “Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр” /2013.07.16/
Дугаар А/46. “Төрийн албан хаагчийн сургалт хөтөлбөр” /2013.10.04/
Дугаар А/13. “Тойрох хуудасны загвар батлах тухай” /2014.03.10/
Дугаар Б.24 “2015 оны ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай”/2015.02.13/

 

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4