Захирамж "А"

А/50 Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай
А/50 Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай
2020-06-11 00:43:37
А/51 Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай
А/51 Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай
2020-06-11 00:42:00
А/52 Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай
А/52 Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай
2020-06-11 00:40:55
А/53 Шууд худалдан авалтын комисс томилох тухай
А/53 Шууд худалдан авалтын комисс томилох тухай
2020-06-11 00:39:43
A/54 Шуурхайн штабыг үргэрлжүүлэн ажиллуулах тухай
A/54 Шуурхайн штабыг үргэрлжүүлэн ажиллуулах тухай
2020-06-11 00:37:46
А/05 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
А/05 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
2020-06-11 00:35:57
Засаг даргын 2020 оны А/04 захирамж
Засаг даргын 2020 оны А/04 захирамж
2020-02-07 06:14:51
Засаг даргын 2020 оны А/03 захирамж
Засаг даргын 2020 оны А/03 захирамж
2020-02-07 06:13:44
Засаг даргын 2020 оны А/02 захирамж
Засаг даргын 2020 оны А/02 захирамж
2020-02-07 06:12:26
Засаг даргын 2020 оны А/01 захирамж
Засаг даргын 2020 оны А/01 захирамж
2020-02-07 06:11:18
Засаг даргын 2019 оны А/173 захирамж
Засаг даргын 2019 оны А/173 захирамж
2019-12-10 08:41:50
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны анхны үнийг тогтоолоо
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны анхны үнийг тогтоолоо
2019-06-06 12:53:30
Засаг даргын Захирамж 2017 оны А/14
Засаг даргын Захирамж 2017 оны А/14
2017-03-14 13:23:43
Засаг даргын Захирамж 2017 оны А/13
Засаг даргын Захирамж 2017 оны А/13
2017-03-14 13:22:55
Засаг даргын Захирамж 2017 оны А/12
Засаг даргын Захирамж 2017 оны А/12
2017-03-14 13:21:55
Засаг даргын Захирамж 2017 оны А/11
Засаг даргын Захирамж 2017 оны А/11
2017-03-14 13:20:51
Засаг даргын Захирамж 2017 оны А/10
Засаг даргын Захирамж 2017 оны А/10
2017-03-14 13:19:48
Засаг даргын Захирамж 2017 оны А/09
Засаг даргын Захирамж 2017 оны А/09
2017-03-14 13:18:38
Засаг даргын Захирамж 2017 оны А/08
Засаг даргын Захирамж 2017 оны А/08
2017-03-14 13:17:25
Засаг даргын Захирамж 2017 оны А/07
Засаг даргын Захирамж 2017 оны А/07
2017-03-14 13:16:14

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4