Говьсүмбэр 50C

Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын өргөдөл гомдол хүлээж авах ажилтан: Б.Ууганбаяр, 70546204

Санал асуулга

Та 2018 онд ямар сэдэв, чиглэлээр сургалт авах хүсэлтэй байна вэ?

Нягтлан бодох бүртгэл

Хүнд машин механизмын оператор

Компьютерийн төрөлжсөн сургалт

Гар урлал

Талх, нарийн боов

Үсчин, гоо сайхан

Бүлгийн төсөлд хамрагдсан шивээговь сумын иргэд үйл ажиллагаагаа явуулж эхлээд байна.


Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний нэг төрөл болох нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрх, иргэнийг нийгэмшүүлэх, хамт олны бүлэг бүрдүүлэх, орлогын эх үүсвэртэй болгох төсөл хэрэгжүүлэх бүлгийн төсөлд Шивээговь сумын 1 бүлгийн 2 ахмад настан хамрагдаж 2018 оны 05-р сарын 30-ны өдөр гэрээ байгуулан 600000 төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэгийг олгосноор үйл ажиллагаагаа явуулж эхлээд байна.

undefined        undefined

Холбоотой линк