Говьсүмбэр 50C

Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын өргөдөл гомдол хүлээж авах ажилтан: Б.Ууганбаяр, 70546204

Санал асуулга

Та 2018 онд ямар сэдэв, чиглэлээр сургалт авах хүсэлтэй байна вэ?

Нягтлан бодох бүртгэл

Хүнд машин механизмын оператор

Компьютерийн төрөлжсөн сургалт

Гар урлал

Талх, нарийн боов

Үсчин, гоо сайхан

Сумын Хүүхэд, залуучуудын хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн төлөвлөгөө - 2018 он


Хөтөлбөрийн зорилт

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хугацаа

Шалгуур үзүүлэлт

2018 онд хүрэх үр дүн

Шаардлагатай санхүүжилт

Хариуцах эзэн

1.

 

 

 

 

 

НЭГ. Нийгмийн амьдралд хүүхэд, залуучуудын оролцоог дээшлүүлэх талаар авах арга хэмжээ

Сумын Шагайн харваан аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулах

4-р сард

Оролцогчдын тоог өмнөх оноос 10%-аар нэмэгдүүлэх

Төрийн болон төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагаа, уялдаа, холбоо сайжирсан байна.

135,000

ЗДТГ

Сумын Шагайн холбоо

2.

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг угтан хүүхдийн бөхийн барилдаан зохион байгуулах

6-р сард

Оролцогчдын тоог нэмэгдүүлэх

131,000

ЗДТГ

Сумын үндэсний бөхийн холбоо

3.

Дэлхийн байгаль хамгаалах өдрийг угтан “Байгаль бидний гэр” сарын аян зохион байгуулах

5-р сард

Сэргээн засварлах дурсгалт газар-1

Шинээр тарих модны тоо-20-оос доошгүй

Түүх дурсгалын үнэт зүйлсийг хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулж, эко орчинг бүрдүүлэхэд өсвөр үеийнхний оролцоог дэмжсэн байна.

350,000

ЗДТГ

Сумын “Эко” клуб

4.

Гэр бүл, хүүхэд хамгааллын  “Хамтарсан баг”-ийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх

Жилдээ

Хамтарсан багийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт-100%

Монгол улсын Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, “Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангасан байна.

200,000

Сумын Хамтарсан баг

 5.

Хүүхэд, залуучуудын дунд урлагийн арга хэмжээ зохион байгуулах

6-р сард

Урлагийн арга хэмжээний тоо 3-аас доошгүй

Хүүхэд, залуучуудын авьяас чадварыг нээн илрүүлж, дэмжсэн байна.

500,000

ЗДТГ

Соёлын төв

 

6.

Малчдын дунд урлаг, спорт, соёлын арга хэмжээ зохион байгуулах

6-р сард

Малчин өрхийн 30 хувиас доошгүй хувийг хамруулах

Зохион байгуулах арга хэмжээний тоо – 2-оос доошгүй

Малчдын нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлсэн байна.

500,000

ЗДТГ

Соёлын төв

7.

Суманд спортын бага наадам зохион байгуулах

Жилдээ

Сумын иргэдийн 10-аас доошгүй хувийг хамруулах

Залуучуудын дунд нийтийн биеийн тамирыг дэмжсэн байна.

1,500,000

 

ЗДТГ

8.

Улс, аймгийн тэмцээн, уралдаанд сумын нэрийг гаргаж, медальт байранд шалгарсан авьяаслаг, оюуны өндөр чадвартай хүүхэд, залуучуудыг дэмжих

Жилдээ

20-оос доошгүй хүүхэд залуучуудыг дэмжих

Хүүхэд, залуучуудын авьяас чадварыг нээн илрүүлж, авьяаслаг хүүхэд, залуучуудыг урамшуулж, идэвхжүүлсэн байна.

300,000

ЗДТГ

9.

Бүтэн өнчин болон нэн ядуу өрхийн сургуульд шинээр элсэн орох хүүхдүүдэд хичээлийн хэрэгсэл олгох

9-р сард

Зорилтот бүлгийн сургуульд шинээр элсэн орох 10 хүүхдийг дэмжих

Хүүхдийн сурч боловсрох эрхийг хангахад дэмжлэг үзүүлсэн байна.

250,000

ЗДТГ

10.

Угийн бичиг хөтлөлтийг эрчимжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Жилдээ

Сумын нийт өрхийн 50%-ийг хамруулах

Угийн бичиг хөтөлдөг өрхийн тоог нэмэгдүүлсэн байна.

184,000

 

ЗДТГ

Соёлын төв

 

11.

ХОЁР. Сургалт, сурталчилгааны талаар авах арга хэмжээ

Суманд Япон соробан сампингийн сургалт явуулах ажлыг эхлүүлж, бодлогоор дэмжих

 

Toya академийн салбарын үйл ажиллагааны жигдрэлт-100%

4-14 насны хүүхдүүдийн оюуны хөгжлийг дэмжсэн байна.

-

ЗДТГ

12.

Үе тэнгийн сургагч багш нараар дамжуулан өсвөр насны хүүхдүүдэд Архи тамхи, мансууруулах бодисын хор уршгийн талаар эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт зохион байгуулах

Жилдээ

Өсвөр насны сурагчдын хамрагдалт-100%

Хорт зуршлын хэрэглээг багасгахад нөлөө үзүүлсэн байна.

50,000

ЗДТГ

3-р сургууль

Эрүүл мэндийн төв

13.

Төгсөх ангийн сурагчдад мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалт зохион байгуулах

9-р сард

 

Төгсөх ангийн сурагчдын хамрагдалт-100%

Сурагчдын мэргэжил сонголтын мэдлэг нэмэгдсэн байна.

50,000

ЗДТГ

Аймгийн ХХҮГ

14.

“Хувь хүний хөгжил, хандлага” сэдвийн хүрээнд сургалт зохион байгуулах

Жилдээ 2 удаа

Сумын иргэдийн 10-оос доошгүй хувь

Хувь хүний сэтгэлгээ, дотоод ур чадварт нөлөө үзүүлсэн байна.

 

 

 

100,000

ЗДТГ

15.

“Манлайлалын ур чадвар” сэдэвт лекц зохион байгуулах

3-р сард

Төгсөх ангийн сурагчдыг 100% хамруулах

ЗДТГ

16.

 

 

 

ГУРАВ. Эрүүл мэндийн талаас авах арга хэмжээ

Залуучуудыг нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах, зөвлөгөө өгөх, эрүүл мэндийн талаарх арга хэмжээг зохион байгуулах

Жилдээ

Зорилтот бүлгийн иргэдийн 50-аас доошгүй хувийг хамруулах

Сумын нөхөн үржихүйн насны залуус БЗХӨ-өөс урьдчилан сэргийлэх, гэр бүл төлөвлөлтийн талаар мэдлэгтэй болсон байна.

300,000

ЗДТГ

Эрүүл мэндийн төв

17.

Сүрьеэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээ зохион байгуулах

3-р улиралд

Зорилтот бүлгийн иргэдийн 50-аас доошгүй хувийг хамруулах

Сүрьеэ өвчнөөр өвчлөгсдийг эмчилгээнд хамруулсан байна.

450,000

ЗДТГ

Эрүүл мэндийн төв

18.

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг мэдээлэх

Жилдээ

 

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн ил тод байдал хангагдана.

-

ЗДТГ

Нийт дүн

5,000,000

 

Холбоотой линк