Говьсүмбэр 50C

Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын өргөдөл гомдол хүлээж авах ажилтан: Б.Ууганбаяр, 70546204

Санал асуулга

Та 2018 онд ямар сэдэв, чиглэлээр сургалт авах хүсэлтэй байна вэ?

Нягтлан бодох бүртгэл

Хүнд машин механизмын оператор

Компьютерийн төрөлжсөн сургалт

Гар урлал

Талх, нарийн боов

Үсчин, гоо сайхан

ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдэх шууд худалдан авалтын ажлуудын жагсаалт


ШИВЭЭГОВЬ СУМЫН 2018 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙГДЭХ ШУУД ХУДАЛДАН АВАЛТЫН АЖЛУУД

 

2018.04.02                                                                                                                                                             Шивээговь сум

Д/Д

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, багцлалт

Батлагдсан төсөвт өртөг

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам

1

Соёлын төвийн дулаан, цэвэр усны шугамыг сольж шинэчлэх

5,000,000

Шууд худалдан авалт

2

Нийтийн эзэмшлийн төв талбайн засвар, тохижилт

1,902,900

Шууд худалдан авалт

3

Сумын төвийн гудамж, талбай, албан байгууллага, айл өрхийг үе шаттайгаар хаягжуулах

5,000,000

Шууд худалдан авалт

4

22 дугаар зөрлөг дээр иргэд чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх талбай байгуулах /Сагсны шить/

4,000,000

Шууд худалдан авалт

5

Малын үүлдэр угсааг сайжруулах

2,000,000

Шууд худалдан авалт

6

Нийтийн номын сан, Орон нутаг судлах танхимыг тохижуулах

3,000,000

Шууд худалдан авалт

7

Зүүн болон урд гэр хорооллын ундны усны худгийг цахимжуулах, зүүн гэр хорооллын худгийн байрыг засварлах

10,000,000

Шууд худалдан авалт

8

3-р цэцэрлэгийн гэр цэцэрлэгийг тохижуулах

6,027,100

Шууд худалдан авалт

9

Нийтийн эзэмшлийн гэрэлтүүлгийн урсгал засвар, үйлчилгээ хийх

5,747,800

Шууд худалдан авалт

10

Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжуудад бут, сөөг тарих, усалгаа, арчилгаа, хамгаалалт хийх, цэцэрлэгт хүрээлэнг цэцэгжүүлэх зардал

2,000,000

Шууд худалдан авалт

11

Бэлчээрийн хортон мэрэгч устгах зардал

1,000,000

Шууд худалдан авалт

 

Оролцох хүсэлтэй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийн бүлгийг материалаа ирүүлж, оролцохыг урьж байна.

Говьсүмбэр аймаг, Шивээговь сум, 1-р баг,

Нутгийн удирдлагын ордон, 2-р давхар,208 тоот өрөө,

дотоод ажил, хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагаа

хариуцсан мэргэжилтэн

С.Банзрагч, 99015926

 

Холбоотой линк