Говьсүмбэр 50C

Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын өргөдөл гомдол хүлээж авах ажилтан: Б.Ууганбаяр, 70546204

Санал асуулга

Та 2018 онд ямар сэдэв, чиглэлээр сургалт авах хүсэлтэй байна вэ?

Нягтлан бодох бүртгэл

Хүнд машин механизмын оператор

Компьютерийн төрөлжсөн сургалт

Гар урлал

Талх, нарийн боов

Үсчин, гоо сайхан

"Илчлэг шивээ" ОНӨҮГ-т ялтсан бойлер авах, суурилуулах ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авлаа


Илчлэг шивээ ОНӨҮГазарт ялтсан бойлуур худалдан авах, угсарч суурилуулах ажлыг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо нь тендерийг харьцуулалтын аргаар үнэлгээ хийж, “Илчит сансар” ХХК-ийг шалгаруулж, гэрээ байгуулан 35 сая төгрөгийн төсөвтэйгээр ажлыг гүйцэтгүүлсэн.

Сумын Засаг даргын 2017 оны А/94 тоот захирамжаар томилогдсон комисс 2017 оны 09 сарын 08-ны өдөр ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авлаа.

Холбоотой линк